ISOC Database

18-03-2011

L’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) és la major institució pública dedicada a la investigació a Espanya i la tercera d’Europa. La base de dades bibliogràfica ISOC conté la producció científica publicada en Ciències Socials i Humanitats a Espanya des dels anys 70. Recull fonamentalment articles de revistes científiques i de forma selectiva actes de congressos, sèries, compilacions, informes i monogràfics.

 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa. La base de datos bibliográfica ISOC contiene la producción científica publicada en Ciencias Sociales y Humanidades en España desde los años 70. Recoge fundamentalmente artículos de revistas científicas y de forma selectiva actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías.

 

The National Agency High Commission of Scientific Research (CSIC) is the largest public institution dedicated to investigation in Spain and is the third largest institution in Europe. Its bibliographic database called ISOC contains scientific publications in Social Sciences and Humanities published since the 1970s in Spain. It holds scientific articles, journals and in some cases conference proceedings, book series, reports and monographs.