Call For ... Volum 3

02-11-2009

Es fa la primera crida per a tots els autors interessats en enviar propostes per al volum 3 (el volum 2 ja s'està elaborant). Com a possibles autors tindran preferència els alumnes que hagin defensat els seus treballs de recerca durant el curs 2008-2009.

Se hace la primera llamada para todos los autores interesados en enviar propuestas para el volumen 3 (el volumen 2 ya está en proceso). Como posibles autores tendrán preferencia los alumnos que defendieron sus trabajos de investigación durante el curso 2008-2009.

This is the first call for proposals for volume 3 (volume 2 is currently in process). Students who defended their research projects during the 2008-2009 academic year will have preference for publication.