Nietzsche i les teories «queer»: sobre la crítica com a filosofia del futur

Autors/ores

  • Oscar Quejido Alonso Universidad Complutense de Madrid

Resum

Aquest article recull de manera esquemàtica les principals connexions i influències entre el pensament de Friedrich Nietzsche, d’una banda, i les posicions sostingudes per les teories queer, de l’altra. Tenint en compte que la influència nietzscheana sobre aquestes poques vegades s’assenyala directament, i que en gran manera la filosofia de Nietzsche els arriba per via dels pensadors postestructuralistes, el text tracta de buscar llocs comuns prenent com a punt de partida el caràcter crític de totes dues propostes. Des dels pressupòsits crítics amb la metafísica de la substància fins a l’immoralisme, passant per la patologització del criminal, l’article fa un recorregut, sense pretensions sistemàtiques, per algunes qüestions que permeten concloure que el pensament de Nietzsche és un antecedent imprescindible de les teories queer.

Paraules clau

crítica, immoralisme, patologització, exclusió, contranormatiu, diversitat

Referències

BERNINI, L. (2017). Las teorías queer: Una introducción. Barcelona: Egales.

BUTLER, J. (2004). «What is Critique?: An Essay on Foucault’s virtue». En: SALIH, S. y BUTLER, J. The Judith Butler Reader. Oxford: Blackwell.

BUTLER, J. (2007). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós.

BUTLER, J. (2008). «¿Qué es la crítica?: Un ensayo sobre la virtud de Foucault». En: VV.AA. Producción cultural y prácticas instituyentes. Traducción de M. Expósito revisada por J. Barriendos. Madrid: Traficantes de Sueños, 141-168.

DELEUZE, G. (1971). Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama.

ESPINOZA LOLAS, R. (2020). «Diónysos, el dios queer». Eidos, 34 (34), 292-321.

FOUCAULT, M. (1995). «¿Qué es la crítica? [Crítica y Aufklärung]». Daimon, 11, 5-25.

JAGOSE, A. (1997). Queer Theory: An Introduction. Nueva York: New York University Press.

MCRUER, R. (2021). Teoría crip: Signos culturales de lo queer y de la discapacidad. Madrid: Kaótica Libros.

MELONI, C. (2008). «Judith Butler y la genealogía». La Torre del Virrey, 5, 75-81.

NIETZSCHE, F. (2008a). Fragmentos póstumos (1882-1885). Vol. III. Edición dirigida por Diego Sánchez Meca. Madrid: Tecnos.

NIETZSCHE, F. (2008b). Fragmentos póstumos (1885-1889). Vol. IV. 2.ª ed. Edición dirigida por Diego Sánchez Meca. Madrid: Tecnos.

NIETZSCHE, F. (2014). Obras Completas: Obras de madurez I. Vol. III. Editado por Diego Sánchez Meca. Madrid: Tecnos.

NIETZSCHE, F. (2016). Obras Completas: Obras de madurez II y complementos a la edición. Vol. IV. Editado por Diego Sánchez Meca. Madrid: Tecnos.

NIJENSOHN, M. (2018). «De las perspectivas provisorias de Friedrich Nietzsche a los fundamentos contingentes de Judith Butler». Mora, 24 (53), 53-62.

PIEDRA ALEGRÍA, J. (2018). «Un Nietzsche extraño: Intersecciones entre el pensamiento nietzscheano y la teoría queer». Praxis: Revista de Filosofía, 77.

QUEJIDO, O. (2015). «Crítica, genealogía y transvaloración». En: Nietzsche y la transvaloración de la cultura. Madrid: Arena Libros.

QUEJIDO, O. (2017). ¿Qué es la crítica?: De Nietzsche a Butler, pasando por Foucault». En: Michael Foucault y los sistemas de pensamiento: Una mirada histórica. Viña del Mar: Cenaltes.

QUEJIDO, O. (2018). «¿Filosofía o activismo?: Entrevista a Judith Butler». Dorsal: Revista de Estudios Foucaultianos, 4.

QUEJIDO, O. (2019). «Nomadismo y espíritu libre: La noción de Freisinnigkeit en el pensamiento político nietzscheano». Endoxa, 43, 15-30.

Biografia de l'autor/a

Oscar Quejido Alonso, Universidad Complutense de Madrid

Oscar Quejido Alonso és professor al Departament de Filosofia i Societat de la Facultat de Filosofia de la Universitat Complutense de Madrid. És director del Seminari Nietzsche Complutense (SNC) des que es va crear i codirector del Grup d’Investigació Complutense Cos, Llenguatge i Poder: Lectures Contemporànies de Nietzsche (CLEPO). Així mateix, és coordinador de la Xarxa Iberoamericana d’Estudis Nietzscheans (RIEN).

Publicades

04-04-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.