La raó en el «gir estètic» de la filosofia (La racionalitat kantiana)

Autors/ores

  • Jesús Hernández Reynés Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

Tot seguit, em proposo d’examinar, des del punt de vista filosòfic, el denominat «gir estètic». Desenvolupo la suposició següent: el gir estètic és el centre de la controvèrsia filosòfica avui. La racionalitat kantiana és el marc en el qual porto a terme aquest estudi. En la secció 1, examino les nocions implicades en l’expressió «tenir raó». El resultat d’aquest examen mostra el joc de quatre conceptes: fonament, causa, facultat i correcció. En la secció 2, analitzo el joc de la raó en Aristòtil i en Kant, oposant tots dos paradigmes. En la secció 3, estudio l’herència kantiana en la problemàtica actual sobre la raó. Finalment, en la secció 4, plantejo l’escapçament del sistema kantià de la raó. Això em permet concloure que aquest escapçament descriu l’esdeveniment actual de la raó conegut com a «gir estètic».

Paraules clau

gir estètic, racionalitat, Aristòtil, Kant, raó, fonament, causa, facultat, correcció, ràtio, logos.

Publicades

07-07-2001

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.