Camí Batut: un procés de formació i innovació docent per afavorir l’ambientalització curricular a l’Educació Secundària

Autors/ores

Resum

Es presenta la descripció d’un projecte de formació i innovació docent dut a terme durant el curs 2019-2020 entre diferents institucions educatives -el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona- que té com a objecte el disseny, la implementació i l’avaluació d’un material didàctic que permeti abordar l’educació ambiental en l’àrea del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter a l’Educació Secundària Obligatòria. En el present article es comparteix el projecte Camí Batut, de formació i innovació docent, així com les característiques del material didàctic resultant anomenat Baix Ter 20_50: Dissenyem el paisatge del futur.

Paraules clau

Formació del professorat, Innovació, Sostenibilitat, material didàctic, secundària

Referències

Bonil, J., Calafell, G., Granados, J., Junyent, M. & Tarin, R.M. (2012): Un modelo formativo para avanzar en la ambientalización curricular. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. VOL. 16, Nº 2 (mayo-agosto 2012).

Breiting, S., Mayer, M., & Mogensen, F. (2005). “Quality Criteria for ESD-Schools'' Guidelines to enhance the quality of Education for Sustainable Development. Vienna: Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture.

Calafell, G. & Bonil, J. (2014). Identificacióbn y caracterización de las concepciones de medio ambiente de un grupo de profesionales de la educación ambiental. Revista Enseñana de las Ciencias, 32 (3), pp. 205-225.

Canelo, J. & Feliu, M. (Eds.) (2013). 3, 2, 1... Acció! Guia de criteris de qualitat en programes i campanyes d’educació ambiental. Barcelona: Societat Catalana d’Educació Ambiental.

Cebrián, G. & Junyent, M. (2014). Competencias profesionales en Educación para la Sostenibilidad: un estudio exploratorio de la visión de futuros maestros. Enseñanza de las Ciencias, 32 (1), pp. 29-49.

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, de la Generalitat de Catalunya.

Gual, M. (2015). El pensament sistèmic com una aportació des de la complexitat per avançar en l’ambientalització curricular. El cas d'una proposta educativa per a treballar els vectors ambientals a l'educació secundària. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

Gual, M. & Bonil, J. (2011). Pintar con la mirada. La ciudad como una oportunidad para trabajar la educación ambiental en el aula. En QUINTANILLA, M.; DAZA, S. & MERINO, C. (Eds.). Unidades didácticas en Biología y Educación Ambiental. Su contribución a la promoción de competencias de pensamiento científico. Volumen 4. Pp. 131-162. Grupo GRECIA. Facultad de Educación. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Márquez, C., Roca, M., Gómez, A., Sardà, A., & Pujol, R. M. (2004). La construcción de modelos explicativos complejos mediante preguntas mediadoras. Investigación En La Escuela, 53, 71–81.

Mayor Zaragoza, F. (2009). La problemática de la sostenibilidad en un mundo globalizado. Revista de Educación, No extraor, 25–52.

Pujol, R.M. (1999). Ambientalització i escola. Perspectiva escolar, 235 (2-7).

Pujolàs, P. & Lago, J.R. (2006). Dinàmiques de grup i estructures per a l’aula cooperativa. Programa “cooperar per aprendre / aprendre a cooperar”. Universitat de Vic.

Sanmartí, N. (2002). Didáctica de las ciencias en la educación secundaria. Madrid: Síntesis

Sauvé, L. (2005). Currents in Environmental Education: Mapping a Complex and Evolving Pedagogical Field. Canadian Journal of Environmental Education, 10(1), 11–37.

Publicades

01-02-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.