L’ètica del llenguatge poètic en Emmanuel Lévinas i Maurice Blanchot

Autors/ores

  • Berta Galofré Claret Universitat de Barcelona

Resum

Lévinas considerava que Blanchot havia identificat la inspiració de l’artista amb el seu concepte d’il y a. És a dir, amb una actitud envers la vida i l’Altre inautèntica. Lévinas, que havia lluitat en contra de la neutralitat de l’il y a, criticava l’aproximació de Blanchot per tal de mantenir l’estatus de la prima philosophia. Així, Lévinas, tot preguntant-se per l’art com a accés a l’ètica, va explorar la relació entre l’expressió artística i la responsabilitat. Finalment, va concloure que el llenguatge poètic es trobava al marge de la seva concepció del llenguatge ètic. És per aquest motiu que Lévinas es mostrava contrari a l’activitat poètica, en un sentit estrictament ètic, ja que aquesta, segons ell, des(posseïa) el subjecte artístic de tal manera que li impedia de tenir control sobre la seva pròpia escriptura. Això convertia l’art en una pura irresponsabilitat. Aquest article precisament se centra en aquestes qüestions, les quals són tractades durant el primer període estètic de Lévinas, idees que queden recollides a La réalité et son ombre, assaig publicat el 1948.

Paraules clau

il y a, filosofia, literatura, art, alteritat, exigència de l’escriptura, estètica, llenguatge

Referències

ANTICH, Xavier (1993). El rostre de l’altre. València: Edicions 3 i 4, 21-28.

BLANCHOT, Maurice (1982). The Space of Literature. London: University of Nebraska Press, 26-157.

BRUNS, Gerald L. (1997). Maurice Blanchot: The Refusal of Philosophy. London: The Johns Hopkins University Press, 38-114.

BRUNS, Gerald L. (2004). “The concepts of art and poetry in Emmanuel Lévinas’s writings”. In: Simon CRITCHLEY and Robert BERNASCONI (eds.). The Cambridge Companion to Levinas. Cambridge: Cambridge University Press, 214-215.

CRITCHLEY, Simon (2005). “Il y a—Holding Lévinas’s hand to Blanchot’s fire”. In: BAILEY GILL, C. Maurice Blanchot. The demand of writing. New York: Taylor & Francis.

HART, Kevin (2005). “Ethics of the Image”. In: Levinas Studies. Vol. 1. Pittsburgh: Duquesne Press, 119-138.

HAASE, Ullrich and LARGE, William (2001). Maurice Blanchot. London: Routledge, 70-80.

LÉVINAS, Emmanuel (1948). “La réalité et son ombre”. Les Temps Modernes, 38, 771-789.

LÉVINAS, Emmanuel (1982). “Reality and its shadows”. In: HAND, Sean (ed.). The Levinas reader. Oxford: Basil Blackwell, 130-143.

LÉVINAS, Emmanuel (2015). Ética e infinito. Trad. Jesús María Ayuso Díez. Madrid: La balsa de la medusa, 65.

LÉVINAS, Emmanuel (2016). Totalidad e Infinito. Trad. Miguel García-Baró. Salamanca: Ediciones Sígueme, 90.

RIERA, Gabriel (2006). Intrigues: From being to the other. New York: Fordham University Pres, 111-112.

ROBBINS, Jill (1995). “Aesthetic Totality and Ethical Infinity: Levinas on Art”. L’Esprit Créateur, 35 (3), 66-79.

Biografia de l'autor/a

Berta Galofré Claret, Universitat de Barcelona

Berta Galofré Claret (Sant Vicenç dels Horts, 1999). Graduada en Humanitats per la UPF, actualment estudia el màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica a la UB. Durant el 4t curs de grau va ser guardonada amb la Beca Col·laboració del Ministeri d’Educació per a una investigació sobre el fenomen de l’Eros dins el neoplatonisme a través del Fons Haas de la UPF, tot col·laborant amb el Grup de Recerca d’Alois Haas. Tanmateix, en acabar els estudis de grau va aconseguir una segona beca d’investigació, aquesta vegada gràcies al programa EURSS d’Eutopia, amb la qual va tenir l’oportunitat d’anar a la Vrije Universiteit Brussel l’estiu de 2021 per aprofundir en la primera etapa del pensament estètic d’Emmanuel Lévinas. Ha participat en congressos com ara l’International Conference of Undergraduate Research, organitzat per la Warwick University i la Monash University.

Publicades

25-10-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.