Ètica i protecció de dades de salut en context de pandèmia: una referència especial al cas de les aplicacions de rastreig de contactes

Txetxu Ausín, M.ª Belén Andreu Martínez

Resum

L’anàlisi i el tractament massiu (big data) de dades de salut mitjançant algorismes d’intel·ligència artificial, així com les plataformes i les aplicacions per al rastreig de contactes i geolocalització, s’han plantejat com a eines necessàries per afrontar amb èxit una situació com l’actual pandèmia de la COVID-19. Exemples com els de Corea del Sud, Noruega o Singapur semblen abundar en aquest sentit, i Europa s’ha apuntat amb rapidesa a secundar-los, encara que sense perdre de vista el seu propi marc normatiu, de protecció de drets fonamentals i de respecte a principis ètics bàsics. Plantegem algunes qüestions ètiques i jurídiques entorn del tractament de dades de salut en un context d’emergència de salut pública com l’actual: legitimitat, limitacions per al consentiment, relacions entre el públic i el privat, seguretat, privacitat… Per fer-ho prendrem com a referència l’RGPD de la UE, les recomanacions de la Comissió Europea, les directrius de l’EDPB i de l’AEPD, pronunciaments com el del Comitè de Bioètica d’Espanya o el recent marc europeu sobre digitalització (febrer-març 2020).

Paraules clau

salut; protecció de dades; ètica; RGPD; aplicacions; COVID-19

Text complet:

PDF (Español)

Referències

COMISIÓN EUROPEA (2020). Comunicación de la Comisión «Orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia de covid-19 en lo referente a la protección de datos» (2020/C 124 I/01). DOUE 17.4.2020.

COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA (2020). Informe sobre los requisitos ético-legales en la investigación con datos de salud y muestras biológicas en el marco de la pandemia de COVID-19. Recuperado el 11 de junio de 2020, de http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE%20investigacion%20COVID-19.pdf

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD (2020). Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak (21 de abril). Recuperado el 11 de junio de 2020, de https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/linee-guida/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (2020). Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications: With a focus on contact tracing apps. Bulletin 2. Recuperado el 11 de junio de 2020, de https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-may-1

MARTÍNEZ, Ricard (2020). «Los tratamientos de datos personales en la crisis del COVID-19: Un enfoque desde la salud pública». Diario La Ley, n.º 9604 (marzo).

MORLEY, Jessica et al. (2020). «Ethical guidelines for COVID-19 tracing apps». Nature, 582, 29-31. https://doi.org/10.1038/d41586-020-01578-0

MORTE, Ricardo (2020). «Reflexiones sobre las evaluaciones de impacto: Una propuesta para un modelo de Evaluación de Impacto Ético en el ámbito de la salud». Dilemata, 32, 71-82. Recuperado el 11 de junio de 2020, de https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000351/671

OCHIGAME, Rodrigo (2019). «The invention of ‘Ethical AI’: How Big Tech Manipulates Academia to Avoid Regulation». The Intercept. Recuperado el 11 de junio de 2020, de https://theintercept.com/2019/12/20/mit-ethical-ai-artificial-intelligence

STILGOE, J.; OWEN, R. y MACNAGHTEN, P. (2013). «Developing a framework for responsible innovation». Research Policy, 42 (9), 1568-1580.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Txetxu Ausín, M.ª Belén Andreu Martínez
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons