Significat, comprensió i acció

Roger Teichmann

Resum

Els criteris perquè un estudiant entengui les paraules d’un idioma inclouen actuar de manera apropiada. En el cas de la lògica modal d’Anscombe (p. ex. Haver de φ), aquestes accions inclouen el que s’especifica en la declaració modal (p. ex. gerundi-gerundi). Ensenyar un idioma significa inculcar no només habilitats sinó també inclinacions per fer certes coses. En el cas dels no estudiants, existeix una presumpció predeterminada de competència lingüística, i això explica que es pugui dir que un adult comprèn «Ha de» mentre que generalment no està disposat a respondre adequadament, és a dir, fent φ-gerundi. (Deshonestedat.) És possible que es consideri normal que els membres d’algun grup social no responguin adequadament a les declaracions modals. Aquesta situació pot ser resultat d’una confusió conceptual i pràctica, amb el tipus de mala fe corresponent al·legada per Anscombe en relació amb el «deure moral». Atès que la comprensió de les declaracions modals es manifesta en formes d’acció voluntària, resulta incoherent la visió internalista que un només té raons per obeir una regla si fer-ho és propici per satisfer els desitjos.

Paraules clau

Anscombe; Wittgenstein; modals d’interrupció; llenguatge; regles; internalisme

Text complet:

PDF (English)

Referències

ANSCOMBE, G.E.M. (1963). Intention, 2nd ed. Oxford: Basil Blackwell.

ANSCOMBE, G.E.M. (1981a). “On Promising and its Justice”. In: Ethics, Religion and Politics: Collected Philosophical Papers Vol III. Oxford: Basil Blackwell, 10-21.

ANSCOMBE, G.E.M. (1981b). “On Brute Facts”. In: Ethics, Religion and Politics: Collected Philosophical Papers Vol III. Oxford: Basil Blackwell, 22-25.

ANSCOMBE, G.E.M. (1981c). “Modern Moral Philosophy”. In: Ethics, Religion and Politics: Collected Philosophical Papers Vol III. Oxford: Basil Blackwell, 26-42.

ANSCOMBE, G.E.M. (1981d). “Rules, Rights and Promises”. In: Ethics, Religion and Politics: Collected Philosophical Papers Vol III. Oxford: Basil Blackwell, 97-103.

SMITH, M. (1987). “The Humean Theory of Motivation”. Mind, 96, 36-61.

WILLIAMS, B. (1981). “Internal and External Reasons”. In: Moral Luck. Cambridge: Cambridge University Press, 101-113.

WITTGENSTEIN, L. (1958). Philosophical Investigations (2nd ed.), trans. G.E.M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Roger Teichmann
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons