Anscombe i Wittgenstein

Autors/ores

  • Elisa Grimi European Society for Moral Philosophy

Resum

En aquest estudi m’he centrat en la importància de Wittgenstein en el pensament d’Elizabeth Anscombe. Tot i que Anscombe es va separar de l’enfocament del seu mestre, la seva trobada amb ell va ser de gran importància per al seu propi treball. En particular, prendré en consideració punts comuns i discrepàncies entre ambdós filòsofs. També em referiré a An Introduction to Wittgenstein’s “Tractatus”, llibre publicat per primera vegada el 1959 i el seixantè aniversari del qual es va celebrar l’any passat.

Paraules clau

Anscombe, Wittgenstein, raó, causa, intenció, acció, mentalisme, conductisme

Referències

ANSCOMBE, G.E.M. (1963). Intention, 2nd ed. Oxford: Basil Blackwell; (2000). Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

ANSCOMBE, G.E.M. (1965). An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. New York: Harper & Row.

ANSCOMBE, G.E.M. (2011). From Plato to Wittgenstein. Essays by G.E.M. Anscombe. Exeter: St Andrews Studies in Philosophy and Public Affairs, Imprint Academic.

CARLI, E. (2002). “Cause, ragioni, intenzioni: spiegazione causale e comprensione di senso”. Isonimia. https://isonomia.uniurb.it/vecchiaserie/carli.PDF

CARLI, E. (2003). Mente e azione. Un’indagine nella filosofia analitica. Wittgenstein, Anscombe, von Wright, Davidson. Padova: Il Poligrafo.

DAVIDSON, D. (1980). ‘Actions, Reasons and Causes’. Journal of Philosophy, 60. Reprinted in Id, Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press.

FORD, A.; HORNSBY, J. and STOUTLAND, F. (2011). Essays on Anscombe’s Intention. Cambridge Mass: Harvard University Press.

GEACH, P. (2000). ‘Intention, freedom and predictability’. Royal Institute of Philosophy Supplement, 46, 73-81. https://doi.org/10.1017/S1358246100010389

GRIMI, E. (2014). G.E.M. Anscombe. The Dragon Lady. Siena: Cantagalli.

KRIPKE, S. (1982). Wittgenstein on Rules and Private Language. An Elementary Exposition. Cambridge: Harvard University Press.

MARCONI, D. (ed.) (1977). Guida a Wittgenstein. Rome-Bari: Laterza.

TEICHMANN, R. (2008). The Philosophy of Elizabeth Anscombe. Oxford: Oxford University Press.

VOGLER, C., (2010). ‘Leggendo Intenzione 19 & 20’. In: J.A. MERCADO (ed.). Elizabeth Anscombe e il rinnovamento della psicologia morale, It. transl. By E. Monteleone. Rome: Armando Editore.

VON WRIGHT, G.H. (1971). Explanation and Understanding. New York: Cornell University Press.

WITTGENSTEIN, L. (1953). Philosophische Untersuchungen, Oxford: Basil Blackwell.

WITTGENSTEIN, L. (1980). Remarks on the Philosophy of Psychology. Oxford: Basil Blackwell.

WITTGENSTEIN, L. (1958). The Blue and the Brown Books. Oxford: Basil Blackwell.

Biografia de l'autor/a

Elisa Grimi, European Society for Moral Philosophy

Elisa Grimi és directora executiva de la Societat Europea de Filosofia Moral, editora en cap de la revista internacional Philosophical News i directora de projecte de philojotter.com i de my-classics. com. El 30 de maig de 2014 va rebre el primer premi de la Fundació Prof. Paolo Michele Erede per un treball sobre «Política i xarxa». Ha estudiat i treballat en diverses universitats de tot el món, en països com Itàlia, Suïssa, Àustria, Alemanya, Anglaterra, França i els Estats Units. És autora de nombroses publicacions, inclosa la seva primera monografia italiana, G. E. M. Anscombe. The Dragon Lady. Con testimonianze inedite (Cantagalli, 2014), G. E. M. Anscombe: guida alla lettura di Intention (Carocci, 2018), coautora amb Rémi Brague de Contro il cristianismo e l’umanismo. Il perdono dell’Occidente (Cantagalli, 2016), editora de la col·lecció Tradition as the Future for Innovation (Cambridge Scholars Publishing, 2016), del dossier La philosophie de l’humilité (Recherches Philosophiques, ICT, 2017), de Metaphysics of Human Rights. 1948- 2018. On the Occasion of the 70th Anniversary of the UDHR (Vernon Press 2019) i de Virtue Ethics: Retrospect and Prospect (Springer, 2019).

Publicades

31-03-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.