Mite i logos al Timeu de Plató

Autors/ores

  • Lluís Alegret Institut de Batxillerat Maragall.

Resum

L'article intenta explicar les característiques rellevants del conflicte entre mythos y logos. L'autor exposa que ambdós se situen en el amteix nivell hermenèutic quan hom reflexiona sobre la naturalesa del cosmos i el seu esdevenidor. El treball s'ha realitzat a partir del text del Timeu de Plató. D'altra banda, s'analitzen cinc qüestions bàsiques: el plantejament ontològic de la teoria sobre l'univers, el model i al còpia, la configuraciói de l'univers, la naturalesa del principic ausal, la figura del demiürg. Pel que fa a la anturalesa del model i la còpia s'estableix el dilema entre l'ésser u ingènit, i allò que esdevé, generat, divers i múltiple. La causa de l'esdevenidor s'expressa a través de la metàfora del demiürg, l'artesà diví, artífex de la configuració. Una configuració basada en una teoria matemàtica d'arrel pitagòrica. La conclusió és que el discurs sobre l'esdevenidor sempre és versemblant, hipotètic i mític.

Paraules clau

còpia, cosmos, demiürg, hermenèutia, logos, mythos (mite), model

Publicades

07-01-1995

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.