Pensar, fer i entendre ciència a través de l’error

Autors/ores

Resum

El procés de construcció del coneixement científic és complex, dinàmic i col·lectiu a partir de l’argumentació basada en evidències, on l’error hi té un paper fonamental. La identificació d’errors i la reflexió al voltant d’aquest element són pràctiques científiques habituals, i sovint actuen com a motor d’aprenentatge, fent que les recerques avancin. Tanmateix, la ciència escolar sovint encara fomenta una visió de la ciència massa simple, linear i centrada en el producte final, on l’error no hi té cabuda. En aquest article es descriuen algunes experiències d’aula basades en un enfocament indagatiu on l’error s’aprofita per a desenvolupar la competència científica de l’alumnat.

Paraules clau

error, indagació, ECBI, IBM, pràctiques investigadores, competència científica

Referències

Acerca, D., & Ciencia, D. E. L. A. (2002). Visiones deformadas de la ciencia transmitidas por la enseñanza. Enseñanza de Las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, 20(3), 477–488.

Aliberas Maymí, J. (2006). Diàleg socràtic a la classe de ciències. Ciències: Revista Del Professorat de Ciències de Primària i Secundària, (3), 29. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.320

Couso, D. (2014). De la moda de “aprender indagando” a la indagación para modelizar: una reflexión crítica. 26EDCE. Investigación y transferencia para una educación en ciencias: Un reto emocionante. Retrieved from http://www.learner.org/workshops/inquiry/resources/faq.html

D. Hodson. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de Las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, 12(3), 299-313–313. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.4417

Domènech-Casal, J. (2014). Indagación en el aula mediante actividades manipulativas y mediadas por ordenador. Alambique: Didactica de Las Ciiencias Experimentales, 76(April 2014), 17–27. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4672679

Domènech-Casal, J. (2019). Escalas de certidumbre y balanzas de argumentos. Una experiencia de construcción de marcos epistemológicos para el trabajo con Pseudociencias en secundaria. Ápice. Revista de Educación Científica, 3(2), 37–53. https://doi.org/10.17979/arec.2019.3.2.4930

Domènech-Casal, J., & Ruiz, N. (2016). De l’epiteli de ceba a la indagació. Un marc per a construir pràctiques investigadores cap a la Competència Científica. Ciències: Revista Del Professorat de Ciències de Primària i Secundària, 0(32), 9. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.24

Domenech Casal, J. (2013). Escritura de artículos y diseño de experimentos. Enseñanza de Las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, 0(Extra), 1085–1089.

Domènech Casal, J. (2013). Secuencias de apertura experi­mental y escritura de artículos en el laboratorio: un itinerario de mejora de los trabajos prácticos en el laboratorio. Ensenanza de Las Ciencias, 31(3), 249–262. https://doi.org/10.5565/rev/ec/v31n3.851

Duschl, R. A., & Grandy, R. (2013). Two Views About Explicitly Teaching Nature of Science. Science and Education, 22(9), 2109–2139. https://doi.org/10.1007/s11191-012-9539-4

Ferrés-Gurt, C. (2017). El reto de plantear preguntas científicas investigables. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias, 14(2), 410–426. https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2017.v14.i2.09

Goytia, E., Besson, I., & Domènech-Casal, J. (2016). Protocol TestingScienceSkills: una eina senzilla per dissenyar preguntes d’examen per a l’avaluació de les habilitats científiques de l’alumnat. Ciències: Revista Del Professorat de Ciències de Primària i Secundària, 30(30), 20. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.46

McCarthy, J. (2016). Timely Feedback: Now or Never. Edutopia. Retrieved from https://www.edutopia.org/blog/timely-feedback-now-or-never-john-mccarthy

Miller, A. (2015). Feedback for Thinking: Working for the Answer. Edutopia. Retrieved from https://www.edutopia.org/blog/feedback-for-thinking-working-for-answer-andrew-miller

OECD Publishing. (2019). PISA 2018 Science Framework. In PISA 2018 Assessment and Analytical Framework (pp. 97–117). Paris. https://doi.org/10.1787/f30da688-en

Sanmartí, N. (2020). Avaluar és aprendre.

Simarro Rodríguez, C., Couso, D., & Pintó, R. (2013). Indagació basada en la modelització: un marc per al treball pràctic. Ciències: Revista Del Professorat de Ciències de Primària i Secundària, 25(25), 35–43. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.92

Tena Gallego, È., & Couso Lagarón, D. (2020). Com es pot ajudar l’alumnat a investigar en ciències? - Publicacions Editorial Graó. Revista Guix. La Recerca Científica a l’aula, (471). Retrieved from https://www.grao.com/es/producto/com-es-pot-ajudar-lalumnat-a-investigar-en-ciencies-gu47199373

Tena Gallego, È., Garrido Espeja, A., & Babot, Z. (2018). Involucrant a l’alumnat de primària en una pràctica científica autèntica : el taller Plantes Mutants. Ciències: Revista Del Professorat de Ciències de Primària i Secundària, 35(35), 2. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.387

Windschitl, M., Thompson, J., & Braaten, M. (2008). Beyond the scientific method: Model-based inquiry as a new paradigm of preference for school science investigations. Science Education, 92(5), 941–967. https://doi.org/10.1002/SCE.20259

Publicades

01-02-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.