Espais de fabricació comunitaris en l’educació primària: Involucrant l’alumnat de Grau en el procés de creació de projectes STEM amb espais de fabricació digital.

Autors/ores

  • Bernat Rios Rubiras Escola L'Horitzó

Resum

Aquest article relata una activitat desenvolupada al llarg del primer quadrimestre amb l’alumnat de 4t del Grau en Educació Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta d’una activitat desenvolupada conjuntament amb l’espai de fabricació UAB OpenLabs de la facultat d’Enginyeria. L’activitat va permetre a l’alumnat guanyar confiança amb noves tecnologies com ara la talladora làser, la talladora de vinil i el disseny amb Inkscape. Al mateix temps va generar espais perquè es desenvolupessin les pràctiques inherents de l’enginyeria amb un objectiu d’impacte en l’entorn, fent d’aquesta una activitat STEM amb impacte comunitari.

Paraules clau

STEM, noves tecnologies, socis comunitaris, impacte, Living Labs

Referències

Couso, D. (2017). Per a què estem a STEM ? Un intent de definir l’alfabetització STEM per a tothom i amb valors. Ciències, 34, 22–30.

Domènech-Casal, J. (2018). Aprendizaje Basado en Proyectos en el marco STEM . Componentes didácticas para la Competencia Científica, Ápice Revista de educación, 2 (2), 29–42.

Domènech-Casal, J. (2017). Comprender , Decidir y Actuar : una propuesta-marco de Competencia Científica para la Ciudadanía, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 15(1), 1–12. https://doi.org/10.25267/Rev

Duschl, R. A., & Grandy, R. (2012). Two Views About Explicitly Teaching Nature of Science, Science & Education, 22 (9), 23–25. https://doi.org/10.1007/s11191-012-9539-4

Camacho, M. & Gisbert, M. (2017). La innovació en la formació inicial del professorat. El desenvolupament de la competència digital docent per als mestres del futur. Revista Catalana de Pedagogia, 12, 85–106. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.96

Kilpatrick, W.E. (1918). The Project Method: the use of the purposeful act in the educative process. New York: Teachers college, Columbia University

National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Sciense Education: Practices, Crosscuting Concepts and core Ideas. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/13165

Sanmartí, N. (2016). Trabajo por proyectos : ¿filosofía o metodología? Cuadernos de Pedagogía, 472, 44-46. http://hdl.handle.net/11162/130265

Simarro, C. & Couso, D. (in press). Engineering practices as a framework for STEM education: a proposal based on epistemic nuances

Biografia de l'autor/a

Bernat Rios Rubiras, Escola L'Horitzó

Mestre de Ciències Naturals a L'Escola L'Horitzó i professor del Grau d'Educació Primària.

Publicades

29-06-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.