Italia, 1987-1993. De la Primera a la Segona República

Autors/ores

  • Aldo Giannuli Universidad de Milán

Resum

L'article examina els diversos factors que van conduir a l’ensulsiada de la "Primera República" italiana, tot analitzant els antecedents en el sistema polític, les relacions internacionals i les relacions entre l'estat i els sistemes criminals. Lluny de ser l'efecte d'un sol "principi ordinador", el col·lapse del 1992-1993 va ser de fet el resultat de transformacions socials i econòmiques de llarg abast, davant els quals el sistema polític i els aparells de l'Estat van respondre de forma lenta i ineficaç. "Mani Pulite" va ser, sens dubte, un element clau, però com a símptoma més que com a causa, del col·lapse del sistema. El segon element va ser el "protagonisme" de la justícia en l'esfera política, un fenomen no només italià sinó europeu: la globalització financera va transformar, de fet, als jutges en productors de dret primari pel que fa a parlaments i governs. El tercer  va ser l'estratègia militar de la Màfia siciliana a 1992-1993, la qual cosa va afeblir a l'Estat fins al punt d’ obligar-lo a un "acord tàcit" i la relaxació del control sobre el crim organitzat influenciant, al seu torn, en l'aparició d'un nou marc polític

Paraules clau

criminalitat, Estat, Itàlia, justícia, Màfia, politica, transició

Publicades

30-04-2015

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.