Indexación

Bases de dades per a l'avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques

Bases de dades de recursos acadèmics sobre ciències socials

Directoris de referència de publicacions periòdiques

Bases de dades de sumaris

Bases de dades de revistes amb accés obert

Catàlegs de biblioteques

Preservació