Contacto

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08913 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Contacto principal

Teresa Habimana Jordana

Contacto de soporte

José Luis Molina