La solidaritat i el voluntarisme durant la crisi de la COVID-19

Autores/as

Resumen

Arran de la crisi de la COVID-19, la societat civil s’ha organitzat per fer front a les problemàtiques derivades de la insuficiència i ineficiència de les polítiques institucionals. A partir de 5 entrevistes semiestructurades realitzades a voluntaris d’iniciatives de solidaritat horitzontal en el context català, i els resultats obtinguts amb una enquesta a escala estatal, es fa una aproximació a la mobilització ciutadana informal. Apareixen aspectes com les expectatives de les persones implicades, la tipologia de les iniciatives i les tasques que duen a terme, l’evolució d’aquestes, la creació de cohesió social i la importància de les TIC.

Palabras clave

societat civil, mobilització ciutadana, voluntariat, solidaritat horitzontal, gestió de desastres, COVID-19

Citas

Ministerio de Sanidad. (2020). Situación y evolución de la pandemia de COVID-19 en España. Gobierno de España.

Patton M. Q. (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods (Second edition). Sage, Newbury Park, California.

Rakopoulos, T. (2015). Solidarity’s Tensions. Informality, Sociality, and the Greek Crisis. Social Analysis, 59(3), 85-104. https://doi.org/10.3167/sa.2015.590305

Strandh, V. & Eklund, N. (2018). Emergent groups in disaster research: Varieties of scientific observation over time and across studies of nine natural disasters. Journal of Contingencies and Crisis Management, 26, 329-337. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12199

Whittaker, J., McLennan, B., & Handmer, J. (2015). A review of informal volunteerism in emergencies and disasters: Definition, opportunities and challenges. International Journal of Disaster Risk Reduction, 13, 358-368. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.07.010

Publicado

02-07-2020

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.