La Santería en un context globalitzat: resignificant l’experiència religiosa en el marc europeu

Autores/as

  • Marta Pons Raga Universitat de Barcelona

Resumen

L’objectiu principal d’aquest text és analitzar el sentit i el rol de la Santería a Barcelona com una pràctica religiosa de la societat contemporània europea, que permet donar compte del paper actiu dels agents socials, que, immersos en les lògiques hegemòniques de globalització i de secularització, creen i recreen les seves pràctiques religioses no només en els nous entorns on es troben, sinó precisament en relació amb aquests. Per tal de realitzar aquesta anàlisi, es prendrà un cas etnogràfic concret, que il·lustra la resignificació de la sang menstrual en el ritual santero, un cas etnogràfic que forma part de tot un treball de camp que va començar l’abril del 2014 i va culminar l’agost del 2015 i que es va centrar a Barcelona i a la seva perifèria. Una de les idees principals que resulten de l’anàlisi d’aquest cas etnogràfic concret és que, malgrat que la pràctica de la Santería és enormement heterogènia, se l’ha de concebre a partir de la relació amb el context europeu on cada vegada tenen més incidència els Nous Imaginaris Culturals, donant lloc, per tant, a una Santería que està imbricada amb un esoterisme secularitzat i que proposo denominar Neosantería.

Palabras clave

Cosmopolitanisme religiós, Globalització, Resignificació, Nous Imaginaris Culturals, Esoterisme secularitzat, Neosantería.

Publicado

28-06-2017

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.