Anàlisi d'una deriva agro-ecològica des de la Història i la Teoria Crítica en el Pensament Antropològic

Autores/as

  • Damià Vinyet Soley Universitat Autònoma de Barcelona
  • Pablo Domínguez Gregorio Centre for Biocultural Diversity School of Anthropology and Conservation - University of Kent

Resumen

Basant-se en una discussió existent des de molt temps ençà en les ciències socials, universalisme vs relativisme, el present article exposa els efectes que ha generat un tipus d’orientació universalista (filosofia de la Revolució Verda) respecte la producció d’aliments a la comarca d’Osona (Catalunya central). Concretament, s’analitzen la deriva històrica i les diferents conseqüències econòmiques, socials i ambientals que ha causat el fet de prioritzar al sector porcí en la producció alimentària d’aquesta comarca dins d’una concepció d’integració al mercat global. Així, es contempla el resultat actual d’un procés que es va iniciar als anys 80, quan aquesta producció es va intensificar radicalment, es va desvincular del territori i les grans empreses es van acabar fen amb una àmplia part del control. Concloem que un universalisme extrem i etnocèntric occidental aplicat a la producció d’aliments, ha generat desequilibris socials, problemes ambientals i ha polaritzat l’economia productiva de la zona.

 

Abstract:

Based on a long time existing discussion in the social sciences, universalism vs. relativism, this article presents the effects that this kind of universalist orientation (green revolution philosophy) has created concerning food production in Osona’s region (central Catalonia). More precisely, this study analyzes the historical deriveand the different economic, social and environmental consequences that the prioritization of the pig sector caused in this region within a conceptual framework of global market integration. Thus, we observe the present results of a process that took off in the 1980’s, when local pig production was radically intensified increasingly dissociated from the territory and large corporations have come toexercise a great deal of its control. We conclude that an extreme and ethnocentric western universalism applied to food production, has generated social inequality, environmental problems and has polarized the productive economy of the area.

Palabras clave

Teoria critica del pensament antropològic, universalisme vs relativisme, producció alimentaria, revolució verda, porcí, Catalunya, Osona.

Publicado

15-06-2012

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.