ACPA - Associació Catalana de Profesionals de l'Antropología

Autores/as

  • ACPA - Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia

Resumen

Manifest ACPA

 

L'Antropologia Social i Cultural és una disciplina que estudia la variabilitat sociocultural humana i ha realitzat contribucions teòriques substantives, úniques entre les Ciències Socials, per al seu coneixement i comprensió. L'Antropologia emmagatzema dècades de treball en àrees com la de la vivència de la malaltia i la mort o la dels estils que adopten els diferents grups d'edat ‐joves, ancians, ...‐, sempre des d'una perspectiva que recull la seva variabilitat històrica i cultural. Els/les antropòlegs/logues han advertit fins a quin punt els objectes són fonamentals per entendre la cultura que els ha creat i fet servir, raó per la qual tenen un paper per jugar en la protecció i divulgació del patrimoni cultural, defensant‐ne allò que es manté viu i custodiant i fent accessible el seu passat en museus. La seva preocupació per la pràctica i la concepció de l'espai torna fonamental la perspectiva que els és pròpia en temàtiques territorials, tant rurals com urbanes, en contextos en els quals les grans dinàmiques de transformació no acostumen a prendre en consideració el preu social que cal pagar. La comprensió del sentit que els éssers humans atorguen al medi que els envolta i a si mateixos dins del propi medi converteix els professionals de l'Antropologia en interlocutors necessarisen els debats mediambientals i ecològics.

Publicado

25-06-2012

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.