Sobre la identitat de les plantes del complex «Opuntia humifusa» (Cactaceae) naturalitzades al nord-est de la península Ibèrica

Autors/ores

  • Carlos Gómez-Bellver Universitat de Barcelona
  • Llorenç Sáez Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

Els nous estudis del complex Opuntia humifusa ens permeten revisar la identitat de les plantes anomenades O. humifusa (Raf.) Raf. a Catalunya. Totes les plantes estudiades d’aquest complex en l’àrea citada presenten els mateixos trets morfològics (principalment el gruix de les espines, el nombre d’arèoles i la forma de les llavors) que O. mesacantha Raf. subsp. mesacantha.

Paraules clau

Catalunya, Opuntia, plantes al·lòctones

Referències

Acedo, C.; Llamas, F. 2006. Catalogo de plantas alóctonas en la provincia de León (NW España). Studia Bot. 25: 63-96.

Anderson, E.F. 2001. The Cactus Family. Timber Press, Portland, Oregon, USA.

Atlas of the Flora of the Pyrenees. 2017. POCTEFA Project. http://atlasflorapyrenaea.org Accessed Feb 2017.

Aymerich, P. 2015. Contribución al conocimiento de las cactáceas en Cataluña. Bouteloua 22: 76-98.

Aymerich, P. 2016. Contribució al coneixement de la flora al·lòctona del nord i el centre de Catalunya. Orsis 30: 91-40.

Bariego, P.; Rico, E. 2003. Novedades florísticas para la cuenca del Duero (España). Lazaroa 24: 129-130.

Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A. 2012. Aportació al coneixement florístic de les Guilleries i del Collsacabra (Catalunya Oriental), III. Butll. Inst. Catalana Hist. Natural 76: 147-157.

Berthet, P. 1990. Opuntia Mill. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J.; Villar, L (Eds.). Flora iberica, Vol. 2: 62-70. Real Jardín Botánico-CSIC, Madrid.

Costa, M.; Morla, C. 1986. Sobre la presencia en la península Ibérica de Opuntia humifusa (Rafin.) Rafin. var. humifusa. In: Notas breves. Anales Jard. Bot. Madrid 42: 533-535.

Essl, F.; Kobler, J. 2008. Spiny invaders. Patterns and determinants of cacti invasion in Europe. Flora 204: 485-494. https://doi.org/10.1016/j.flora.2008.06.002

Fabregat, C.; Ferrández, J.V.; López-Udias, S.; Mateo, G.; Molero, J.; Sáez, L.; Sesé, J.A.; Villar, L. 1995. Nuevas aportaciones a la flora de Aragón. Lucas Mallada 7: 165-192.

Guàrdia Valle, L. 2016. On the presence of Opuntia aurantiaca (Opuntioideae, Cactaceae) in Catalonia (northeastern Iberian Peninsula). Orsis 30: 3-9.

Guardiola, M.; Petit, A.; Molero, J.; Sáez, L. 2016. Aportacions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort i serres veïnes (Prepirineus centrals catalans). Orsis 30: 67-100.

Guillot, D. 2003. Sobre la presencia de 17 táxones de la família Cactaceae en la Comunidad Valenciana. Flora Montiberica 24: 6-13.

Hunt, D. 2016. CITES Cactaceae checklist. 3th Edition. Royal Botanical Gardens, Kew.

Illoldi-Rangel, P.; Ciarleglio, M.; Sheinvar, L.; Linaje M, Sánchez-Cordero. V. et al. 2012. Opuntia in Mexico: Identifying Priority Areas for Conserving Biodiversity in a Multi-Use Landscape. PLoS ONE 7: e36650. https://doi.org/10.1371/journal.pone/0036650

Kornás, J. 1990. Plant invasions in Central Europe: Historical and ecological aspects. In: Di Castri, F., Hansen, A.J.; Debussche, M. (eds.). Biological Invasions in Europe and the Mediterranean Basin: 19-36. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht.

Leuenberger, B. E. 1993. Interpretation and Typification of Cactus opuntia L., Opuntia vulgaris Mill., and O. humifusa (Rafin.) Rafin. (Cactaceae). Taxon 42: 419-429. https://doi.org/10.2307/1223152

Majure, L.C. 2015. Opuntia P. Mill. In: Weakley, A.S. 2015. Flora of the southern and MidAtlantic States. http://herbarium.unc.edu/FloraArchives/WeakleyFlora_2015-05-29.pdf

Majure, L.C.: Judd, W.S.; Soltis, P.S.; Soltis, D.E. 2017. Taxonomic revision of the Opuntia humifusa complex (Opuntieae: Cactaceae) of the eastern United States. Phytotaxa 290: 1-65. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.290.1.1

Majure, L.C., Soltis, D.E., Soltis, P.S.; Judd, W.S. 2012. Cytogeography of the Humifusa clade of Opuntia s.s. (Cactaceae: Opuntioideae): Correlations with geographic distributions and morphological differentiation of a polyploid complex. Comparative Cytogenetics 6: 53–77. https://doi.org/10.3897/CompCytogen.v6i1.2523

Novoa, A; Le Roux, J.J.; Robertson, M.P.; Wilson, J.R.U.; Richardson, D.M. 2015. Introduced and invasive cactus species: a global review. AoB PLANTS 7: plu078. https://doi.org/10.1093/aobpla/plu078

Pinkava, D.J. 2004. Opuntia humifusa (Rafinesque) Rafinesque. In: Flora of North America. http://www.efloras.org Accesssed February 2017.

Pino, J.; Álvarez, E. 2016. EXOCAT–Sistema d’Informació de les Espècies Exòtiques de Catalunya. CREAF, Cerdanyola del Vallès. http://montesdata.creaf.cat/Exocat/exocat/llistarespeciesinvasores.htm Accesssed February 2017.

Quadrada, R.V. 1997. Saponaria glutinosa Bieb. i Opuntia vulgaris Mill. a l’Anoia (Barcelona). Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 65: 44.

Biografies de l'autor/a

Carlos Gómez-Bellver, Universitat de Barcelona

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Secció Botànica i Micologia. Facultat de Biologia

Llorenç Sáez, Universitat Autònoma de Barcelona

Unitat de Botànica, Facultat de Biociències

Publicades

27-09-2017

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.