Sobre la revista

Focus i abast

Treballs originals de recerca o articles de revisió de botànica, zoologia i ecologia i àmbits afins (biogeografia, biodiversitat, evolució, morfologia, citogenètica i conservació).

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els manuscrits seran revisats per dos revisors externs perquè els avaluïn, i també per especialistes del comitè editoria.

Freqüència de publicació

Els articles s’aniran publicant en línia a mesura que estiguin revisats, acceptats i editats de forma definitiva. Al final de l’any es publicaran tots els articles del volum en curs en format paper en blanc i negre.

Política d’accés obert

Aquesta revista proveeix accés lliure immediat al seu contingut sota el principi que posar investigació a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix un major intercanvi de coneixement global. Als usuaris se’ls permet llegir, descarregar, distribuir, imprimir, reproduir parcialment, buscar o fer un enllaç als textos sense demanar permís previ a l’editora o a l’autor/a sense fer-ne ús comercial.

La revista està subjecta a una llicència de reconeixement Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License.

Història de la revista

Orsis és una revista que publiquen, des de l’any 1985, les unitats de Botànica, Zoologia i Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer treballs originals de recerca o articles de revisió de botànica, zoologia i ecologia i àmbits afins (biogeografia, biodiversitat, evolució, morfologia, citogenètica, conservació). Se’n publica un volum a l’any.