Notes sobre la flora del Pallars i l’alt Aran

Autors/ores

  • Pere Aymerich

Resum

Aportem noves dades florístiques del Pallars i l’alt Aran (Pirineus centrals), referides a tàxons rars en aquesta àrea o en el conjunt de Catalunya. Potamogeton ×nitens Weber és citat per primera vegada de forma concreta a Catalunya. Persicaria minor (Huds.) Opiz i Xanthoselinum venetum (Spreng.) Soldano & Banfi són novetats destacables per a la flora regional d’aquest sector dels Pirineus.

Paraules clau

flora, corologia, Pirineus, Catalunya, NE península Ibèrica

Referències

Aedo, C. 2005. Gymnadenia R. Br. In: Aedo, C.; Herrero, A. (eds.). Flora iberica. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae: 82-85. Real Jardín Botánico-CSC. Madrid.

AFP. Atles de la Flora dels Pirineus: http://www.atlasflorapyrenaea.org .

Aymerich, P. 1998. Aportació al coneixement florístic del nord de Catalunya. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 66: 41-57.

Aymerich, P. 2008. Notes florístiques de l’alt Pallars. Acta Bot. Barcinon. 51: 17-33.

Aymerich, P. 2012. Potamogeton i Zannichellia a la conca mitjana del riu Llobregat (Catalunya, NE de la península Ibèrica). Orsis 26: 57-89.

Aymerich, P. 2013a. Notes sobre algunes plantes, rares o amenaçades als Pirineus catalans. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.77: 5-26.

Aymerich, P. 2013b. Contribució al coneixement florístic del territori ausosegàrric (NE de la península Ibèrica). Orsis 27: 209-259.

Aymerich, P. 2013c. Sempervivum tectorum x S. arachnoideum. In: Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu 2012: 13.

Aymerich, P. 2014. Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat (II). Orsis 28: 7-47.

Aymerich, P.; Fernández, J. 2013. Epipactis fageticola. In: Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu 2012: 12.

Aymerich, P.; Guardiola, M.; Petit, A.; Ballesteros, E.; Chappuis, E. 2014. Distribució, ecologia i conservació de Potamogeton lucens i P. schweinfurthii a Catalunya. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 78: 25-37.

Aymerich, P.; Sáez, L. 2015. Comentaris i precisions previs a la Checklist de la flora de Catalunya (nord-est de la península Ibèrica). Orsis 29: 1-68.

Benedí, C.; Molero, J.; Romo, A.M. 1986. Aportacions a la flora dels Prepirineus centrals catalans. Collect. Bot. (Barcelona) 16: 383-390.

BDBC. Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. http://biodiver.bio.ub.es/biocat/ .

Bolòs, O. 1998. Orca: Atlas Corològic. Primera compilació general. Secció Ciències Biològiques. Institut d’Estudis Catalans.

Bolòs, O.; Font, X.; Pons, X.; Vigo, J. (Eds.). 1997. ORCA. Atlas corològic de la flora dels Països Catalans 7. Institut d’Estudis Catalans (Sec. Ciències Biològiques). Barcelona.

Bolòs, O.; Font, X.; Vigo, J. (Eds.). 1999. ORCA. Atlas corològic de la flora dels Països Catalans 9. Institut d’Estudis Catalans (Sec. Ciències Biològiques). Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J. 2001. Flora dels Països Catalans. Vol. 4. Ed. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J.; Masalles, R.M; Ninot, J.M. 2005. Flora Manual dels Països Catalans. 3ª edició. Ed. 3. Pòrtic. Barcelona.

Bonnier, G. 1990. Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse, Belgique et pays voisins. Ed. Belin. Paris.

Bou, J.; Manobens, R.M. 1982. Botrychium matrichariifolium als Pirineus. Collect Bot. (Barcelona) 13(1): 37-41.

Campbell, V.V.; Rowe, G.; Beebee, T.J.C.; Hutchings, M.J. 2007. Genetic differentiation amongst fragrant orchids (Gymnadenia conopsea s.l.) in the British Isles. Bot. J. Linn. Soc. 155: 349-360. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2007.00709.x

Canals, J.; Gonzàlez, F.; Hernàndez, J. (coord.) 2016. Orquídies del Ripollès. Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona.

Carreras, J. 1993. Flora i vegetació de Sant Joan de l’Erm i de la vall de Santa Magdalena (Pirineus catalans). Col. Estudis, 3. Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida.

Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Ninot, J.M.; Soriano, I.; Vigo, J.. 1995: La vegetació de les serres compreses entre els rius Segre i Llobregat. 2-Comunitats herbàcies higròfiles, fissurícoles i glareícoles. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 63: 51-83.

Carrillo, E.; Ninot, J.M. 1992. Flora i vegetació de les valls d’Espot i de Boí. Arxius de la Secció de Ciències, 99(2). Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

Carrillo, E.; Vigo, J. 2002. Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000. Isil 149 (33-8). Memòria. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

Coste, H. 1922. Supplément de la Florule du Val d’Aran. Le Monde des Plantes 23-137: 6-8. 3e série.

Coste, H.P.; Soulié, J. 1913. Catalogue des plantes ou florule du Val d’Aran. Bull. Géogr. Bot. 23: 91-208.

García Murillo, P. 2010. Potamogeton L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero, C.; Herrero, A. (Eds.) Flora iberica Vol. XVIII. Butomaceae-Juncaceae: 64-85. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.

GOC. 2017. Resum de les sortides de l’associació (2011-2015). Butll. Grup Orquidiològic Catalunya 1: 29, 30.

Gruber, M. 1974. Les forêts de Quercus pubescens Willd., de Quercus rotundifolia Lam. et les garrigues à Quercus coccifera L. des Pyrénées catalanes. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 110: 141-156.

Gruber, M. 1978. La végétation des Pyrénées ariègeoises et catalanes occidentales. Thèse. Université Aix-Marseille III.

Guardiola, M.; Petit, A.; Aymerich, P.; Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Illa, E.; Grau, O.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011. Coneixem bé la flora pirinenca? Els Pirineus catalans occidentals segueixen sorprenent. Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-Cantàbrica a Ordino, Andorra: 181-190.

Kaplan, Z. 2010. Hybridization of Potamogeton species in the Czech Republic: diversity, distribution, temporal trends and habitat preferences. Preslia 82: 261-287.

Lastrucci, L.; Frignani, F.; Kaplan, Z. 2010. Potamogeton schweinfurthii and similar broad-leaved species in Italy. Webbia 65: 147-160.

Lavaupot, N.; Leblond, N.; Cambecèdes, J. 2011. La saponaire à feuilles de pâquerette (Saponaria bellidifolia Sm.) dans les Pyrénées françaises: historique de la connaissance et suivi des populations actuelles. Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino. Andorra: 241-248.

Llensa, S. 1947. Notas botánicas y forestales sobre la comarca del Alto Pallars (Pirineo Leridano). Anales Escuela Péritos 6: 267-288.

Luceño, M.; Jiménez, P. 2006. Algunas novedades coroológicas relevantes em ciperáceas ibéricas y baleáricas. Acta Bot. Malacitana 31: 230-231.

Marhold, K.; Jongepierová, I.; Krahulcová, A.; Kucera, J. 2005. Morphological and karyological differentiation of Gymnadenia densiflora and G. conopsea in the Czech Republic and Slovakia. Preslia 77: 159-176.

Martínez Laborde, J.B. 1993. Rorippa Scop. In: Castroviejo, S. et al. (eds.) Flora ibe-rica Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae: 106-117. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.

Molero, J.; Romo, A.M. 1988. Vegetación higronitrófila de los embalses del curso superior del Segre y de la Noguera Pallaresa. Acta Bot. Barcinon. 37: 289-296.

Montserrat, J. 1981. Notes sobre Potamogeton. Folia Bot. Misc. 2: 53-56.

Moreno, J.C. (coord.) 2011. Lista Roja de la Flora Vascular Española. Actualización con los datos de la Addenda 2010 al Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada. Ministerio de Medio Ambiente - Sociedad Española de Biología de Conservación de las Plantas. Madrid.

Ninot, J.M.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, A.; Salvat, A. 2010. Flora vascular de les Planes de Son i la Mata de València. In: Germain, J. (coord.) Els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural 16: 255-325.

Perdigó, M.T. 1983. L’Estanyó, un estany interessant a la Vall d’Aran. Collect. Bot. (Barcelona) 14: 511-514.

Pérez-Haase, A. 2005. Nova localitat de Salix lapponum L. als Pirineus. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 73: 89-90.

Pié, G.; Vilar, L. 2014. Corologia de la flora vascular d’interès de conservació al Parc Natural del Montseny. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 78: 65-74.

Pineda, L. 1986. Flòrula de la vall Fosca. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona.

Rivas-Martínez, S.; Báscones, J.C.; Díaz, T.E.; Fernández-González, F.; Loidi, J. 1991. Vegetación del Pirineo occidental y Navarra. Itinera Geobot. 5: 5-455.

Sáez, L. 1997. Atlas pteridològic de Catalunya i Andorra. Acta Bot. Barcinon. 44: 39-167.

Sáez, L.; Aymerich, P. 2017. New nomenclatural combinations in vascular plants. Orsis 31: 31-35. https://doi.org/10.5565/rev/orsis.48

Sáez, L.; Molero, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Guardiola, M.; Guàrdia, L.; Macías, C.; Aymerich, P. 2008. Noves contribucions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort (Prepirineus ibèrics, NE de la península Ibèrica). Orsis 23: 137-162.

Sáez, L.; Aymerich, P.; Blanché, C. 2010. Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. Ed. Argania. Barcelona.

Stark, C.; Michalski, S.G.; Babik, W.; Winterfeld, G.; Durka, W. 2011. Strong genetic differentiation between Gymandenia conopsea and G. densiflora despite morphological similarity. Pl. Syst. Evol. 293: 213-226. https://doi.org/10.1007/s00606-011-0439-x

Trávníček, P. et al. [26 autors] 2012. Minority cytotypes in European populations of the Gymnadenia conopsea complex (Orchidaceae) greatly increase intraspecific and intrapopulation diversity. Ann. Bot. 110: 977-986. https://doi.org/10.1093/aob/mcs171

Vigo, J.; Carreras, J. 1987. Salix lapponum a la vall Ferrera. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 54: 91.

Vigo, J.; Soriano, I.; Carreras, J.; Aymerich, P.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2003. Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes. Monografies del Museu de Ciències Naturals-Institut Botànic de Barcelona.

Publicades

22-11-2017

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.