Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat. III

Pere Aymerich

Resum

Al present article, hi aportem dades d’un interès especial per a la flora regional de les conques superiors del Segre i el Llobregat (Pirineus orientals), referides a tàxons fins ara desconeguts a la zona o molt rars. Els tàxons al·lòctons Epilobium ciliatum Raf. (invasor) i Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris i Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. (casuals) constitueixen una novetat per a la flora de Catalunya. També confirmem la presència actual de Bidens cernuus L., espècie que, aparentment, no havia estat observada al Principat des del començament del segle XX, i documentem una població de vinya referible a Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi, tàxon sovint considerat de presència dubtosa al nord-est ibèric. Per a l’endemisme d’àrea limitada Delphinium montanum DC. —amb només una desena de localitats a escala global—, aportem una nova localitat, en la qual hi ha una de les poblacions més nombroses de l’espècie.

Paraules clau

flora; corologia; Pirineus; Catalunya; nord-est de la península Ibèrica; Vitis sylvestris; Delphinium montanum

Text complet:

PDF

Referències

Álvarez de la Campa, J.M. 2004. Vegetació del massís del Port. Col·lecció Pius Font i Quer 3. Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida. 459 p.

Amich, F. 1990. Bufonia L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J.; Villar, L. (Eds.). Flora ibérica. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim): 287-292.

Andreu, J.; Pino, J.; Basnou, C.; Guardiola, M. 2012. Les espècies exòtiques de Catalunya. Resum del projecte EXOCAT 2012. CREAF-Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Andrés, M.T.; Benito, A.; Pérez-River, G.; Ocete, R.; López, M.A.; Gaforio, L.; Muñoz, G.; Cabello, F.; Martínez, J.M.; Arroyo, R. 2012. Genetic diversity of wild grapevine populations in Spain and their genetic relationships with cultivated grapevines. Mol. Ecol. 21(4): 800-816.

Anzani, R.; Failla, O.; Scicnza, A.; Campostrini, L. 1990. Wild grapevine (Vitis vinifera var. sylvestris) in Italy: Distribution, characteristics and germplasm preservation. 1989 Repport 5th Int. Symp. on Grape Breeding.: 97-113.

Arnold, C. 2002. Écologie de la vigne sauvage en Europe (Vitis vinifera subsp. sylvestris). Geobotanica Helvetica, fasc. 76.

Arnold, C.; Gillet, F.; Gobat, J.M. 1998. Situation de la vigne sauvage Vitis vinifera subsp. sylvestris en Europe. Vitis 37(4): 159-170.

Arrigo, N.; Arnold, C. 2007. Naturalised Vitis Rootstocks in Europe and consequences to native Wild Grapevine. PloS ONE 2(6): e521.

Aymerich, P. 2003. Notes florístiques de les conques superiors del Segre i del Llobregat. Acta Bot. Barcinon. 48: 15-28.

Aymerich, P. 2009. Sobre la presència de Potentilla cinerea Chaix ex Vill. a la Catalunya central. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 75: 138-143.

Aymerich, P. 2012. Potamogeton i Zannichellia a la conca mitjana del riu Llobregat. Orsis 26: 53-85.

Aymerich, P. 2013a. Plantas alóctonas de origen ornamental en la cuenca alta del río Llobregat (Cataluña, noreste de la Península Ibérica). Bouteloua 16: 52-79.

Aymerich, P. 2013b. Contribució al coneixement florístic del territori ausosegàrric (NE de la península Ibèrica). Orsis 27: 209-259.

Aymerich, P. 2014. Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat (II). Orsis 28: 7-47.

Aymerich, P.; Sáez, L. 2001. Dades sobre l’estatus d’algunes plantes endèmiques, amenaçades o rares a Catalunya (NE de la península Ibèrica). Orsis 16: 47-70.

Aymerich, P.; Soriano, I.; Llistosella, J. 2008. Addicions a la flora vascular del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes (Prepirineus orientals ibèrics). Acta Botanica Barcinonensia 51: 35-47.

Bolòs, O. 1998. Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Primera compilació general. ORCA: Volum extraordinari. Secció Ciències Biològiques. Institut d’Estudis Catalans.

Bolòs, O.; Vigo, J. 1984. Flora dels Països Catalans. Vol. 1. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J. 1990. Flora dels Països Catalans. Vol. 2. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J. 1996. Flora dels Països Catalans. Vol. 3. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J. 2001. Flora dels Països Catalans. Vol. 4. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Font, X.; Pons, X.; Vigo, J. (Eds.). 1998. Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 7. Orca: Atlas Corològic 7. Secció de Ciències Biològiques. Institut d’Estudis Catalans.

Bolòs, O.; Font, X.; Pons, X.; Vigo, J. (Eds.). 2000. Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 10. Orca: Atlas Corològic 10. Secció de Ciències Biològiques. Institut d’Estudis Catalans.

Bolòs, O.; Vigo, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2005. Flora manual dels Països Catalans. 3a ed. Edicions 62. Barcelona.

Bou, J. 1984. Flora i paisatge vegetal de la regió muntanyenca de l’Alt Empordà (massís de les Salines). Tesi de llicenciatura (inèdita). Universitat de Barcelona.

Brullo, S.; Pavone, P.; Salmeri, C. 1997. Allium oporinanthum (Alliaceae), a new species from the NW Mediterranean area. Anales Jardín Botánico Madrid 5(2): 297-302.

Brullo, S.; Guglielmo, A.; Pavone, P.; Salmeri, C. 2008. Taxonomic study on Allium dentiferum Webb & Berthel. (Alliaceae) and its relationships with allied species from the Mediterranean. Taxon 57(1): 243-253.

Cadevall, J. 1923. Flora de Catalunya. Vol. 3. Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències. Barcelona.

Cadevall, J. 1933. Flora de Catalunya. Vol. 5. Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències. Barcelona.

Carbonneau, A. 1983. Stérilités mâle et femelle dans le genre Vitis. Agronomie 3(7): 635-649.

Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Carreras, J.; Ferré, A.; Font, X. 2008. Check-list i Llista vermella de la flora d’Andorra. CENMA-Institut d’Estudis Andorrans-Departament de Medi Ambient d’Andorra.

Casasayas, T. 1989. La flora al·lòctona de Catalunya. Tesi doctoral. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona.

Celesti-Grapow, L.; Pretto, F.; Carli, E.; Blasi, C. 2010. Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni d’Italia. Ministerio dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Roma.

Conesa, J.A. 1991. Flora i vegetació de les Serres Marginals Prepirinenques compreses entre els rius Segre i Noguera Ribagorçana. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona.

Coste, H. 1922. Supplément de la Florule de Val d’Aran (suite). Monde des plantes 137(22): 6-8.

Cunha, J.; Baleiras-Couto, M.; Cunha, J.P.; Banza, J.; Soveral, A.; Carneiro, L.C.; Eiras-Dias, J.E. 2007. Characterization of Portuguese populations of Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (Gmelin). Hegi. Genet. Resour. Crop Evol. 54: 981-988.

Favarger, C.; Montserrat, P. 1990. Minuartia Loefl. ex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J.; Villar, L. (Eds.). Flora iberica. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim): 233-252.

Fernández, J.L. 2012. Epilobium ciliatum Rafin. (Onagraceae), una nueva adventicia potencialmente invasora en la Península Ibérica. Acta Botanica Malacitana 37: 179-184.

Font, X.; Vigo, J. (Eds.). 2007. Atlas corològic de la flora dels Països Catalans 14. Orca: Atlas Corològic 14. Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques. Barcelona.

Font, X.; Vigo, J. (Eds.). 2008. Atlas corològic de la flora dels Països Catalans 15. Orca: Atlas Corològic 15. Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques. Barcelona.

Font, X.; Vigo, J. (Eds.). 2010. Atlas corològic de la flora dels Països Catalans 16. Orca: Atlas Corològic 16. Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques. Barcelona.

Giacalone, G. 2011. Filogenesi delle spezie di Allium de la Sez. Codonoprasum. Tesi doctoral. Università degli Studi di Catania.

Heras, P.; Infante, M.; Biurrun, I.; Campos, J.A.; Berastegi, A. 2011. Flora de los hábitats higroturbosos del Noroeste de Navarra. Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 191-200. Monografies del Cenma. CENMA-Institut d’Estudis Andorrans.

IUCN. 2012. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second Edition. Gland & Cambridge.

Lacombe, T. et al. 2003. Contribution a la caractérisation et à la protection in situ des populations de Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (Gmelin) Hegi, en France. Actes du BRG 4: 381-404.

Laguna, E. 2003. Sobre las formas naturalizadas de Vitis L. (Vitaceae) en la Comunidad Valenciana, I. Especies. Flora Montiberica 23: 46-82.

Lapeyrousse, P. 1813. Histoire abrégée des plantes des Pyrénées. Imp. Bellegarrigue. Toulouse.

Levadoux, L. 1956. Les populations sauvages et cultivées de Vitis vinifera L. Annales de l’amélioration des plantes 1: 59-118.

Lopes, M.S.; Mendonça, D.; Rodrigues dos Santos, M.; Eiras-Dias, J.E.; Câmara, A. 2009. New insights on the genetic basis of Portuguese grapevine and on grapevine domestication. Genome 52: 790-800.

López González, G. 1986. Berberis L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J.; Villar, L. (Eds.). Flora ibérica. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae: 402-405.

López-Pujol, J.; Orellana, R.; Bosch, M.; Simon, J.; Blanché, C. 2007. Low genetic diversity and allozymic evidence for autopolyploidy in the tetraploid Pyrenean endemic larkspur Delphinium montanum (Ranunculaceae). Bot. J. Linn. Soc. 155: 211-222.

Mansanet, C.J.; Ferrer, P.P.; Ferrando, I.; Laguna, E. 2014. Primera cita de Epilobium ciliatum Raf. (Onagraceae) en la Comunidad Valenciana. Flora Montiberica 57: 17-23.

Matuleviciute, D. 2007. Peculiarities of distribution and naturalisation of Epilobium ciliatum in Lithuania. Acta Biol. Univ. Daugavp. 7(2): 113-119.

Mercadé, A. 2003. Notes florístiques del Moianès (Catalunya central). Acta Botanica Barcinonensia 48: 29-44.

Montserrat, P. 1957. Flora de la Cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y Tordera). Memoria doctoral, 3.ª parte. Collect. Bot. (Barcelona) 5: 297-351.

Nualart, N.; Montes-Moreno, N.; Gavioli, L.; Ibáñez, N. 2012. L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona com una eina per la conservació dels tàxons endèmics i amenaçats de Catalunya. Collectanea Botanica 31: 81-101.

Ocete, R.; López, M.A.; Pérez, M.A.; Tío, R. del; Lara, M. 1999. Las poblaciones españolas de vid silvestre. Monografías INIA. Agrícola 3: 1-52.

Ocete, R.; Rubio, I.M.; Gallardo, A.; López, M.A.; Arnold, C. 2003. Características ecológicas, ampelográficas y sanitarias de una población de vid silvestre, Vitis vinifera subespecie sylvestris (Gmelin) Hegi, situada en el tramo alto del río Ebro (desfiladero de Sobrón, Álava). Zubía 54: 75-86.

Ocete, R.; Cantos, M.; López, M.A.; Gallardo, A.; Pérez, M.A.; Troncoso de Arce, A.; Lara, M.; Failla, O.; Ferragut, F.J.; Liñán, J. 2007. Caracterización y conservación del recurso fitogenético vid silvestre de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Granada. 410 p.

Oliver, X. 2009. Catàleg de la flora vascular al·lòctona de la Garrotxa. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural.

Oliver, X.; Font, J. 2009. Catàleg de flora vascular de la Garrotxa. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural.

Pujadas, A. 2013. El género Erigeron L. (Asteraceae) en la flora ibérica. Acta Botanica Malacitana 38: 241-252.

Rivas Martínez, S.; Loidi, J.; Arnáiz, C. 1985. Berberis (L.) (Berberidaceae) Hispaniae. Lazaroa 8: 5-9.

Rivera, D.; Miralles, B.; Obón, C.; Carreño, E.; Palazón, J.A. 2007. Multivariate analysis of Vitis subgenus Vitis seed morphology. Vitis 46(4): 158-167.

Romo, A.M. 1989a. Aportacions a la flora vascular dels Pirineus centrals: plantes de la Vall d’Àneu. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 57: 71-77.

Romo, A.M. 1989b. Flora i vegetació del Montsec (Prepirineus catalans). Arxius de la Secció de Ciències XV. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

Royo, F. 2006. Flora i vegetació de les planes i serres litorals compreses entre el riu Ebro i la serra d’Irta. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona.

Sáez, L. 1997. Atlas pteridològic de Catalunya i Andorra. Acta Botanica Barcinonensia 44: 39-167.

Sáez, L.; Carrillo, E.; Mayol, M.; Molero, J.; Vallverdú, J. 2000. Noves aportacions a la flora de les comarques meridionals de Catalunya. Acta Botanica Barcinonensia 46: 97-118.

Sáez, L.; Aymerich, P. & Blanché, C. 2010. Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. Argania. Barcelona.

Soto, D.; García, J.I.; Pérez, E. 2001a. Expansión naturalizada de Abies pinsapo en España. III Congreso Forestal Español: 89-94. Sociedad Española de Ciencias Forestales.

Soto, D.; García, J.I.; Pérez, E. 2001b. El híbrido interespecífico Abies x Masjoannis. III Congreso Forestal Español: 101-106. Sociedad Española de Ciencias Forestales.

Söylemezoglu, G.; Agaoglu, Y.S; Uzun, H.I. 2001. Ampelographic Characteristics and Isozymic Analysis of Vitis vinifera ssp. sylvestris Gmel. in Southwestern Turkey. Biotechnology & Biotechnological Equipment 15(2): 106-113.

Stummer, A. 1911. Zur urgeschichte der Rede und des Weinbaues. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 41: 283-296.

Terpó, A. 1976. The carpological examination of wildgrowing vine species of Hungary. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 22(1-2): 209-247.

Tison, J.M. 1993. Allium oleraceum L. subsp. girerdii Tison, taxon méconnu du sud-est de la France. Monde des Plantes 448: 25-27.

Tison, J.M.; Jauzein, P.; Michaud, H. 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. Naturalia Publications.

Terral, J.F. et al. 2010. Evolution and history of grapevine (Vitis vinifera) under domestication: New morphometric perspectives to understand seed domestication syndrome and reveal origins of ancient European cultivars. Ann. Bot. 105: 443-455.

Ursúa, M.C.; Bascones, J.C. 1987. Notas botánicas de Navarra. Príncipe de Viana (Suplemento de Ciencias) 7: 137-155.

Uzun, I.H.; Bayir, A. 2010. Distribution of wild and cultivated graps in Turkey. Notulae Scientia Biologicae 2(4): 83-87.

Vayreda, E. 1882. Nuevos apuntes para la flora catalana. Anales de la Sociedad Española de Historia Natural 11: 41-151.

Vecchi, M. di; Lucou, V.; Bruno, G.; Lacombe, T.; Gerber, S.; Bourse, T.; Boselli, M.; This, P. 2009. Low level of Pollen-mediated gene flow from cultivated to wild grapevine: Consequences for the evolution of the endangered subespecies Vitis vinifera L. subsp. sylvetstris. Journal of Heredity 100(1): 66-75.

Verloove, F. 2006. Catalogue of neophytes in Belgium (1800-2005). Scripta Botanica Belgica 39: 1-89.

Vigo, J. 1983. Flora de la vall de Ribes. I. Generalitats. Catàleg florístic. Acta Bot. Barcinon. 35: 1-793.

Vigo, J.; Soriano, I.; Carreras, J.; Aymerich, P.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2003. Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes. Monogr. Mus. Ci. Nat. 1. Barcelona.

Vilar, L. 1987. Flora i vegetació de la Selva. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

Villar, L.; Sesé, J.A.; Ferrández, J.V. 1997. Atlas de la flora del Pirineo aragonés. Vol. I. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón.

Vives, J. 1964. Vegetación de la alta cuenca del Cardener (estudio florístico y fitocenológico comarcal. Acta Geobot. Barcinon. 1.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Pere Aymerich