La deessa Bel·lona a Valentia (Hispania Citerior)

Autors/ores

  • María José Pena Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

Estudi d’una inscripció fragmentària, de cronologia primerenca, trobada a Valentia, en la qual apareix el nom de la deessa Bel·lona, fet insòlit en aquestes regions d’Hispània. A partir d’ella, es considera l’origen de la divinitat, la seva arribada a Hispània, la seva limitada difusió (tan sols Lusitania) i la seva relació amb alguns esdeveniments de la història de Valentia. Es proposa una reconstrucció del text epigràfic. S’estudia també el nom del dedicant, un Antonius, la família més rellevant de la ciutat. Es fan algunes consideracions sobre la recuperació de la ciutat després del llarg període de buit posterior a la destrucció pompeiana de l’any 75 aC.

Paraules clau

columna bellica, Lusitània, Q. Sertorius

Referències

AA.VV. (1980). Sannio. Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C. Catalogo della Mostra, Museo Nazionale d’Isernia. Roma: De Luca.

ABASCAL, J.M. (2002). «La fecha de la promoción colonial de Carthago Nova y sus repercusiones edilicias». Mastia 1, p. 21-44.

ALAPONT, LL.; CALVO, M.; RIBERA, A. (2009). La destrucción de Valentia por Pompeyo (75 a.C.). Valencia: SIAM.

ALBIACH, R.; MARÍN, C.; PASCUAL, G.; PIÀ, J.; RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M.; SANCHIS, A. (1998). «La cerámica de época de Augusto procedente del relleno de un pozo de Valentia (Hispania Tarraconensis)». En Actes du Congrès d’Istres. Istres: SFECAG, p. 139-66.

ALBIACH, R.; ESPÍ, I.; RIBERA, A. (2009). «El agua sacra y su vinculación con el origen y desarrollo urbano de una fundación romana. El santuario (¿Asklepeion?) de Valentia (Hispania)». En Santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del Mediterráneo occidental: Madrid: CSIC. Anejos de AespA XLV, p. 417-48.

AMBROSINI, L. (2012-2013). «Le divinità dei Pocola Deorum: un nuovo poculum di Voluptas del Volcani Group». RendPontAcc 85, p. 337-63.

AMELA, L. (2011). «La colonia “pompeyana” de Valentia». Polis 23, p. 7-34.

AMELA, L. (2015a). «Sobre un pasaje de Livio (Liv. 34, 9, 3): la instalación de colonos cesarianos en Emporiae y el papel de Domicio Calvino». Tiempo y Sociedad 19, p. 58-74.

AMELA, L. (2015b). «Octaviano y la adquisición de Hispania (41-40 a.C.)». En Tarraco Biennal. Actes del 2on Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d’August. Vol.1. Tarragona, p. 141-49.

ARASA, F. (2012a). «Apuntes sobre la epigrafía romana de Valentia». Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua 25, p. 281-304.

ARASA, F. (2012b). «Un pedestal eqüestre del fòrum de Valentia». Saguntum 44, p. 197-202.

ARASA, F.; ESCRIVÀ, V. (1993). «Noves troballes epigràfiques de Valentia». Saguntum 26, p. 215-28.

ARASA, F.; RIBERA, A. (2014). «Noves inscripcions romanes de Valentia». SEBarc XII, p. 29-36.

BARREDA, A. (1998). Gentes itálicas en Hispania Citerior (218 a.C.- 14 d.C.). Los casos de Tarraco, Carthago Nova y Valentia. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

BLANCHET, H. (2021). «Graphie, syntaxe et théonymie des pocola deorum». En Des mots pour les dieux. Dédicaces cultuelles dans les langues indigènes de la Méditerranée occidentale. Berna: Peter Lang, p. 21-34.

CADIOU, F. (2008). «Entre épigraphie et archéologie: remarques sur certaines difficultés du dossier de la Valentia hispanique à l’époque républicaine». Cahiers du Centre Gustave Glotz 19, p. 35-52.

CADIOU, F.; NAVARRO CABALLERO, M. (2010). «Les origines d’une présence italienne en Lusitanie». En Naissance de la Lusitanie romaine (Ier av.-Ier ap. J.C.) / Origen de la Lusitania romana (s. I a.C.-I d.C.). Toulouse-Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, p. 253-92.

CANTO, A. (2004). «Venus Genetrix Augusta y los dioses de Hispalis en la donación familiar de un diffusor olearius hacia 146». CuPAUAM 30, p. 141-52.

CARBONELL, J.; GIMENO, H. (2005). «Un fanum en Turgalium». Faventia 27 (2), p. 7-16.

CEBRIÁN, R. (2006). Titulum fecit. La producción epigráfica romana en las tierras valencianas. Madrid: Real Academia de la Historia.

CEBRIÁN, R.; HERREROS, T. (2008). «Las aras de la necrópolis de La Boatella (Valencia)». APL 27, p. 303-18.

CLAUSS, M. (1995). CIL II2 /14, Valentia. Berlín: De Gruyter.

CORELL, J. (1996). Inscripcions romanes d’Edeta i el seu territori. Valencia: Nau libres.

CORELL, J. (1997). Inscripcions romanes de València i el seu territori. Valencia: Nau llibres.

CHAVES, F. (1979). Las monedas hispano-romanas de Carteia. Barcelona: CSIC.

DE NUCCIO, M. (2004). «La decorazione architettonica dei templi del Circo Flaminio: il tempio di Bellona». En Decoración arquitectónica de las ciudades romanas. Murcia: Universidad de Murcia, p. 37-53.

EDMONDSON, J. (2009). «New Light on Doctors, Medical Training and Links between Augusta Emerita and Olisipo in the Mid-First Century A.D.». En Espacios, usos y formas de la Epigrafía hispana en épocas antigua y tardoantigua. Mérida: Anejos de AespA XLVIII, p. 117-29.

ESCRIVÀ, V. (1991). «Novedades epigráficas de la ciudad de Valencia». Saguntum 24, p. 177-91.

ESTEBAN, J. (2007). Corpus de Inscripciones Latinas de Cáceres. I, Norba. Cáceres: Universidad de Extremadura.

ESTEBAN, J. (2012). Corpus de Inscripciones Latinas de Cáceres. II, Turgalium. Cáceres: Universidad de Extremadura.

ESTEBAN, J. (2013). Corpus de Inscripciones Latinas de Cáceres. III, Capera. Cáceres: Universidad de Extremadura.

ESTEBAN, J.; PAJUELO, J.A.; FLORES, A. (2016). «Ara a Bellona en Cilleros (Cáceres) (conventus Emeritensis)». Ficheiro Epigrafico 141, n.º 578.

GABBA, E. (1973). Esercito e società nella tarda repubblica romana. Florencia: La Nuova Italia.

GALLEGO, H. (2000). «Los Sertorii: una gens de origen republicano en Hispania romana». Iberia 3, p. 243-52.

GARCÍA MORÁ, F. (1991). Un episodio de la Hispania republicana: la guerra de Sertorio. Granada: Universidad de Granada.

GASPARINI, V.; LÓPEZ-GÓMEZ, J.C. (2022). «Muros, turres, portas, faciendas coeravit. Remarks on the Chronology of the Foundation of Barcino». SPAL 31/1, p. 320-44.

GONZÁLEZ, R.; MATILLA, G. (2007). «Dos nuevas estelas funerarias con mención de origo procedentes del balneario de Archena (Murcia)». Faventia 29 (2), p. 21-36.

GOROSTIDI, D. (2010). Ager Tarraconensis. 3. Les inscripcions romanes (IRAT). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

GROS, P. (1990). «Le premier urbanisme de la Colonia Julia Carthago. Mythes et réalités d’une fondation césaro-augustéenne». En L’Afrique dans l’Occident romain. Ier siècle av. J.-C. – IVe siècle ap. J.C. Roma: Collection de l’EFR, n.º 134, p. 547-73.

GROS, P. (1995). «Forum Iulium: Venus Genitrix, aedes». En LTVR. Vol. II. Roma: Quasar, p. 306-07.

HERNÁNDEZ, J.S. (1994). «Tito Livio XLIII, 3 y los nomina de los monetales de Carteia». Faventia 16 (2), p. 83-109.

HEp = Hispania Epigraphica. Madrid: Universidad Complutense.

HEpOnl = Hispania Epigraphica online.

HOYO, J. DEL (2003). «La epigrafía romana de Carteia». En ROLDÁN, L. et al. (eds.). Carteia II. Junta de Andalucía-UAM, p. 345-65.

ILER = VIVES, J. (1971). Inscripciones latinas de la España romana. Barcelona: UB-CSIC.

ILLRP = DEGRASSI, A. (1957-1963). Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae. Florencia: La Nuova Italia.

IRV = PEREIRA, G. (1979). Inscripciones romanas de Valentia. Valencia: Trabajos Varios del SIP, 64.

JIMÉNEZ, J.L. (1996). «Monumentos funerarios romanos de Valentia». Saitabi 46, p. 181-94.

LAFFI, U. (2000). «Sobre la organización administrativa de Italia después de la guerra social». En Sociedad y política en la Roma republicana. Pisa: Pacini, p. 79-93 (= En Akten des VI Int. Kongr. Für Gr. und Lat. Epigr., Vestigia 17. Múnich, 1973, p. 37-53).

LA ROCCA, E. (1993). «Columna bellica». En LTVR. Vol. I. Roma: Quasar, p. 300-01.

MACIEL, T.D.; MACIEL, M.J.; D’ENCARNAÇAO, J. (1994). «Ara a Bellona, de Santa Eulalia, Elvas». Ficheiro Epigráfico 46, n.º 207.

MADRUGA, J.-V. (2001). «De nuevo Belona y de las inscripciones de Benquerencia (Cáceres)». Alcántara 52, p. 37-42.

MAYER, M. (2015). «A propósito de un nuevo pedestal ecuestre, Aep 2009, 652, hallado recientemente en Valencia. Consideraciones sobre los Allii de Turris Libisonis». Epigraphica 77 (1-2), p. 271-83.

MOKNI, S. (2008). «Les premiers temps de la Carthage romaine et la titulature de la colonie». Cahiers du Centre Gustave Glotz 19, p. 53-76.

MOREL, J.-P. (1973). «Pocola». En Roma medio repubblicana. Aspetti culturali di Roma e del Lazio nei secoli IV e III a.C. Roma: Comune di Roma.

NONNIS, D.; CIFARELLI, F.M.; AMBROSINI, L. (2002-2003). «Nuovi dati su Segni medio repubblicana: a proposito di un nuovo poculum dall’acropoli». RendPontAcc. 75, p. 246-325.

ORTIZ DE URBINA, E. (2014). «Los C. Iulii y la posteridad de los nombres de Augusto en Hispania Citerior: estudio de su proyección civil y militar». Veleia 31, p. 99-121.

PADILLA, D. (2020). «The Pocola Deorum: An Annoted Catalog, Appendix». En Divine Institutions: Religions and Community in the Middle Roman Republic. Princeton: Princeton University Press.

PALMER, R. (1975). «The Neighborhood of Sullan Bellona at the Collina Gate». MEFRA 87, p. 653-65.

PENA, M.J. (1986). «Los magistrados monetales de Valentia». Saguntum 20, p. 152-64.

PENA, M.J. (1988). «El problema del estatuto jurídico de Emporia(e). Análisis de la documentación». En Actas Ier Congreso Peninsular de Historia Antigua. Santiago de Compostela, p. 455-66.

PENA, M.J. (1989). «Consideraciones sobre el estatuto jurídico de Valentia». Saguntum 22, p. 303-17.

PENA, M.J. (2002). «Problemas históricos en torno a la fundación de Valentia». En Valencia y las primeras ciudades de Hispania. Valencia: Ajuntament de València, p. 267-78.

PERGOLA, S. (2011). «La statua di culto del tempio di Bellona: una proposta di ricostruzione iconografica». Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 112, p. 235-49.

POCCETTI, P. (1979). Nuovi documenti italici. Pisa: Guardini.

POPLACEAN, D.M. (2017). The Business of Butchery. Bellona and War, Society and Religion from Republic to Empire. Montréal: McGill University.

PRETE, V. DEL (2017). El culto de Venus en Hispania. Estudio y análisis de las fuentes documentales y arqueológicas en la Península Ibérica. Madrid: Universidad Complutense.

RAMÍREZ SÁDABA, J.L. (1999). «Relaciones sociales y familiares en Augusta Emerita (Lusitania). Dos inscripciones inéditas». En XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 1997. Roma: Quasar, p. 275-82.

RAMOS, M.L. (1996). Terracotas arquitectónicas de la provincia Tarraconense. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

RIBERA, A. (1995). «La primera evidencia arqueológica de la destrucción de Valentia por Pompeyo». JRA 8, p. 19-40.

RIBERA, A. (2003). «El papel militar de la fundación de Valentia (138 a.C.): historia y arqueología». En Defensa y territorio en Hispania, de los Escipiones a Augusto. León: Universidad de León-Casa de Velázquez, p. 363-89.

RIBERA, A. (2010). «Depósitos rituales de Valentia (Hispania). De la primera fundación republicana (138 a.C.) a la segunda augustea». En I riti del costruire nelle acque violate. Roma: Scienze e Lettere, p. 269-94.

RIBERA, A. (2015). «Valentia augustal, ciutat de ficció o ficció de ciutat». En Tarraco Biennal. Actes del 2on Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. August i les provincies occidentals. 2000 aniversari de la mort d’August. Vol. 1. Tarragona, p. 247-54.

RIBERA, A. (2017). «Áreas sacras de Valentia y alrededores antes, durante y después de la fundación de la ciudad». En El tiempo final de los santuarios ibéricos en los procesos de impacto y consolidación del mundo romano. Madrid: AEspA, LXXIX, pp. 45-73.

RIBERA, A. (2021). «The Foundation of Valentia (Hispania Citerior) between Samnites and Italic Peoples». En The State of the Samnites. Roma: Quasar, p. 269-87.

RICCI, C.; DI MEO, A. (2013). «Culti orientali nella regio IV Italiae. Testimonianze epigrafiche e indizi archeologici». Veleia 30, p. 27-45.

RIPOLLÉS, P.P. (1988). La Ceca de Valentia. Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

RIPOLLÉS, P.P. (2005). «El tesoro de denarios romanos de la calle Salvador (Valencia)». En Tesoros monetarios de Valencia y su entorno. Valencia: Ajuntament de València, p. 43-60.

RODDAZ, J.-M. (1988). «Lucius Antonius». Historia 37, p. 317-46.

SALAS, J. (1980). «Los epígrafes a Ma-Bellona». Norba 1, p. 177-84.

SALMON, E.T. (1985). Il Sannio e i Sanniti. Turín: Einaudi (= Sammium and the Sammites. Cambridge, 1967).

SAQUETE, J.C. (2012-2013). «Bellona, una divinidad itálica en la regio Turgaliensis». Anas 25-26, p. 335-41.

SCHILLING, R. (1982). La réligion romaine de Vénus: depuis les origines jusqu’au temps d’Auguste. París: De Boccard.

SEGUÍ, J.J. (1991). «Las familias de Valentia durante el Alto imperio romano (1)». Saitabi 41, p. 167-87.

STYLOW, A.U. (1995). «Apuntes sobre las tribus romanas en Hispania». Veleia 12, p. 105-24.

VISCOGLIOSI, A. (1993). «Bellona, aedes in Circo». En LTVR. Vol. I. Roma: Quasar, p. 190-92.

Publicades

21-12-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.