Enees davant les armes alienes

Ana Clara Sisul

Resum

Aquest treball es divideix en dues parts. La primera desenvolupa, en el transcurs d’alguns episodis de l’Eneida, la identificació establerta entre herois i armes, analitzant una de les seves conseqüències: la condemna de l’acte de l’espoliació. Aquest quadre permet desplegar la segona i principal part de la indagació, que, centrada en Enees, sosté que les interaccions del personatge amb les armes alienes són aplicacions concretes d’aquest canvi radical d’enfocament virgilià, vehiculat en la figura de l’heroi. L’exposició condueix, a manera d’epíleg, a reflexionar sobre aquest tema en un nivell metaliterari, considerant tant la filiació com també la independència de l’Eneida respecte de la tradició literària.

Paraules clau

Eneida; armes; espoliació; transgressió

Text complet:

PDF (Español)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Ana Clara Sisul