El nom de «Kaiskata»

Autors/ores

  • Blanca María Prósper Universidad de Salamanca

Resum

El topònim Kaiskata (lat. Cascantum) està testimoniat en monedes cèltiques (berones) que comparteixen les característiques lingüístiques i ortogràfiques de les seques celtibèriques limítrofes amb el —o al sud del— riu Ebre. Hi ha moltes raons per creure que el topònim és indoeuropeu, possiblement un participi femení actiu cèltic en –ntā. El seu origen és disputat; pot ser degut a un procés secundari ben conegut de glide accretion especialment comú que precedeix sibilants i palatals.

Paraules clau

toponímia, hispanocelta, emissions monetals cèltiques, indoeuropeu

Publicades

14-12-2014

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.