La ciència, la filosofia i l’art. Nota sobre «¿Què ens fa humans?», de Salvador Macip (2022)

Autors/ores

  • Ignasi Llobera Investigador independent

Resum

Al llibre ¿Què ens fa humans? (2022), Salvador Macip explora la pregunta del títol a través d’un diàleg fructífer entre la ciència i la filosofia. Ara bé, Macip diu que no està interessat en tota la filosofia, sinó només en «la part de la filosofia que ha aplicat el mètode científic » (p. 159). A quina part de la filosofia fa referència exactament? Repassarem les idees principals del llibre de Macip fent especial esment dels filòsofs que es mencionen. Així, podrem tenir una idea més precisa de quina mena de filosofia és la que interessa a Macip. També revisarem breument les referències artístiques incloses al llibre de Macip, ja que el mateix autor afirma que «ciència i art no s’haurien de veure com dues entitats separades (i gairebé antagòniques) […], sinó com components del mateix concepte, el de la cultura humana» (p. 35).

Paraules clau

filosofia, ciència, humans, art, ciència-ficció

Referències

ADAMS, Douglas (2021). Guia galàctica per a autoestopistes. Traducció d’Eduard Castanyo. Ulzama: Laertes Editorial, 1985.

DE BOTTON, Alain (2012). Religion for Atheists: A Non-believer’s Guide to the Uses of Religion. Nova York: Pantheon Books.

DE WAAL, Frans (2006). Primates and Philosophers: How Morality Evolved. Princeton: Princeton University Press, 2009.

GORDON-ROTH, Jessica (2019). «Locke on Personal Identity». The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2020. Recuperat de https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/locke-personal-identity

HAWKING, Stephen (2010). The Grand Design. Nova York: Bantam Press.

KIRK, Robert (2003). «Zombies». The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021. Recuperat de https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/zombies

LE GUIN, Ursula K. (1971). Les tombes d’Atuan. Traducció de Blanca Busquets. Barcelona: Raig Verd, 2020.

LLOBERA, Ignasi (2018). «Vulnerabilidad, dependencia, independencia y sus implicaciones éticas en Alasdair MacIntyre y Martha Nussbaum». A: MAURI, Margarita (ed.). Aristóteles: Revisión contemporánea de una ética clásica. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, p. 235-251. Recuperat de http://hdl.handle.net/2445/122422

SINGER, Peter (2009). Salvar una vida: Cómo terminar con la pobreza extrema. Traducció de Ricardo García Pérez. Buenos Aires: Katz Editores, 2012.

WHITEHEAD, Alfred North (1978). Process and Reality. Nova York: The Free Press, 1929.

Publicades

19-03-2024

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.