La llibertat d'elegir o la tirania de la millora

Autors/ores

Resum

Els intents de millorar l'ésser humà parteixen de la suposició que és possible aconseguir una cosa més perfecta que el que som actualment. No obstant això, no en tots els casos es planteja quin és l'objectiu últim al qual tendeixen les accions de millora. Si el que es produeix no és l'assoliment d'un rang òptim, sinó un procés il·limitat de millora contínua, s'obre un interrogant sobre com s'altera la identitat dels individus, quines conseqüències tindria aquest procés de reconstrucció i què significa parlar de l'ésser humà quan les característiques que el defineixen es poden alterar a voluntat. Igualment, cal preguntar-se quin és l'espai de llibertat d'elecció que queda als individus, com es veu compromesa l'autonomia dels progenitors en les decisions sobre els seus fills i en quina mesura la millora es converteix en una exigència que obliga a realitzar modificacions per aconseguir una humanitat millor.

Paraules clau

millora, identitat, autonomía, narrativa, ètica

Referències

AGAR, Nicholas (2010). Humanity’s end: Why we should reject radical enhancement. Cambridge: MIT Press.

AMERICAN ADDICTION CENTERS EDITORIAL STAFF (2023). History and Statistics of “study drugs”. Recuperado de https://drugabuse.com/stimulants/adderall/history-and-statistics-of-study-drugs/ [Fecha de consulta: 29/06/23].

ANOMALY, Jonathan (2020). Creating future people: The ethics of genetic enhancement. Londres: Routledge.

ANOMALY, Jonathan; GYNGELL, Christopher y SAVULESCU, Julian (2020). «Great minds think different: Preserving cognitive diversity in an age of gene editing». Bioethics, 34, 81-89.

ANOMALY, Jonathan y JOHNSON, Tess (2023). «The ethics of genetic enhancement: Key concepts and future prospects». En: JOTTERAND, Fabrice y IENCA, Marcello (eds.). The Routledge Handbook of the Ethics of Human Enhancement. Londres: Routledge, 145-153.

BATTISTI, Davide (2020). «Genetic Enhancement and The Child’s Right to an Open Future». Phenomenology and Mind, 19, 213-223.

BENSON, Kari; FLORY, Kate; HUMPHREYS, Kathryn L. y LEE, Steve S. (2015). «Misuse of stimulant medication among college students: A comprehensive review and meta-analysis». Clinical Child and Family Psychology Review, 18, 50-76.

BUCHANAN, Allen E. (2011). Beyond humanity?: The ethics of biomedical enhancement. Oxford: Oxford University Press.

BUTCHER, James (2003). «Cognitive Enhancement Raises Ethical Concerns». Lancet, 362, 132-133.

CAPLAN, Arthur (2003). «Is Better Best?: A Noted Ethicist Argues in Favor of Brain Enhancement». Scientific American, 289 (3), 104-105.

CENTER FOR COGNITIVE LIBERTY AND ETHICS (2003). FAQ - Center for Cognitive Liberty & Ethics (CCLE). Recuperado de https://www.cognitiveliberty.org/ccle1/faqs/faq_general.htm [Fecha de consulta: 29/06/2023].

COECKELBERGH, Mark (2011). «Human development or human enhancement?: A methodological reflection on capabilities and the evaluation of information technologies». Ethics and Information Technology, 13, 81-92.

DAVIS, Dena S. (1997). «Genetic dilemmas and the child’s right to an open future». The Hastings Center Report, 27 (2), 7-15. https://doi.org/10.2307/3527620

DEGRAZIA, David (2000). «Prozac, Enhancement, and Self-Creation». Hastings Center Report, 30, 34-40.

DEGRAZIA, David (2005). «Enhancement Technologies and Human Identity». Journal of Medicine and Philosophy, 30, 261-283.

DEGRAZIA, David (2014). «Moral enhancement, freedom, and what we (should) value in moral behaviour». Journal of Medical Ethics, 40, 361-368.

EARP, Brian D.; SANDBERG, Anders; KAHANE, Guy y SAVULESCU, Julian (2014). «When is diminishment a form of enhancement?: Rethinking the enhancement debate in biomedical ethics». Frontiers in Systems Neuroscience, 8. https://doi.org/10.3389/fnsys.2014.00012

ELLIOT, Carl (1998). «The Tyranny of Happiness: Ethics and Cosmetic Psychopharmacology». En: PARENS, Erik (ed.). Enhancing Human Traits: Ethical and Social Implications. Washington, D. C.: Georgetown University Press, 177-188.

FEINBERG, Joel (1980). «The Child’s Right to an Open Future». En: AIKEN, W. y LAFOLLETTE, H. (eds.). Whose Child? Totowa, NJ: Rowman & Littlefield, 124-153.

FEITO, Lydia (2011). «El concepto de autonomía en la medicina occidental». Bioètica i Debat, 17 (62), 1-6.

GRACIA, Diego (2012). «The many faces of autonomy». Theoretical Medicine and Bioethics, 33 (1), 57-64. https://doi.org/10.1007/s11017-012-9208-2

GRACIA, Diego (2020). En busca de la identidad perdida. Madrid: Triacastela.

GREELY, Henry T. (2016). The End of Sex and the Future of Human Reproduction. Cambridge, MA: Harvard University Press.

GREELY, Henry T.; SAHAKIAN, Barbara; HARRIS, John et al. (2008). «Toward Responsible Use of Cognitive-Enhancing Drugs by the Healthy». Nature, 456, 702-705.

HABERMAS, Jürgen (2002). El futuro de la naturaleza humana: ¿Hacia una eugenesia liberal? Barcelona: Paidós.

HARRIS, John (2007). Enhancing evolution: The ethical case for making better people. Princeton, NJ: Princeton University Press.

HARRIS, John (2017). «Los mejoramientos son una obligación moral». En: BOSTROM, N. y SAVULESCU, J. (eds.). Mejoramiento humano. Zaragoza: Teell Editorial, 137-161.

HEALY, David (2000). «Good Science or Good Business?». Hastings Center Report, 30, 19-23.

HILL, W. D.; MARIONI, R. E.; MAGHZIAN, O. et al. (2019). «A combined analysis of genetically correlated traits identifies 187 loci and a role for neurogenesis and myelination in intelligence». Molecular Psychiatry, 24, 169-181.

HUGHES, James (2011). «After happiness, Cyborg virtue». Free Inquiry, 32, 1-7.

JONAS, Hans (1995). El Principio de Responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.

KRAMER, Peter (1994). Escuchando al Prozac. Barcelona: Seix Barral.

KRUTZINNA, Jenny (2016). «Can a welfarist approach be used to justify a moral duty to cognitively enhance children?». Bioethics, 30 (7), 528-535.

MEHLMAN, Maxwell J. (2004). «Cognition-Enhancing Drugs». Milbank Quarterly, 82, 483-506.

MINISTERIO DE SANIDAD (2021). Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España, ESTUDES. Recuperado de https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm [Fecha de consulta: 29/06/2023].

NUSSBAUM, Martha (2011). Creating capabilities: The human development approach. Harvard, MA: Harvard University Press.

PARFIT, Derek (1984). Reasons and Persons. Oxford, UK: Oxford University Press.

PARTNERSHIP TO END ADDICTION (2014). Full Report and Key Findings: 2014 Survey on Misuse and Abuse of Prescription Stimulants among College Students and Other Young Adults. Recuperado de https://drugfree.org/newsroom/news-item/full-report-key-findings-2014-survey-misuse-abuse-prescription-stimulants-among-college-students-young-adults/ [Fecha de consulta: 29/06/2023].

PRESIDENT’S COUNCIL ON BIOETHICS (2003). Beyond therapy: Biotechnology and the pursuit of happiness. Washington: Report by the President’s Council of Bioethics. Recuperado de https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/reports/beyondtherapy [Fecha de consulta: 29/06/2023].

PRUDHOMME, Marie (2019). D2.5: Public Views on Genetics, Genomics and Gene Editing in 11 EU and Non-EU Countries; European Union’s H2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 741716. Luxemburgo: European Commission. Recuperado de https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5c70bb819&appId=PPGMS [Fecha de consulta: 29/06/2023].

RESNIK, David (2000). «The Moral Significance of the Therapy-Enhancement Distinction». Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 9, 365-367.

RICOEUR, Paul (1996). Sí mismo como otro. Madrid: Siglo XXI.

RODUIT, J. A. R.; BAUMANN, H. y HEILINGER, J.-C. (2013). «Human enhancement and perfection». Journal of Medical Ethics, 39, 647-650.

RODUIT, Johan A. R.; HEILINGER, Jan-Christoph y BAUMANN, Holger (2015). «Ideas of perfection and the ethics of human enhancement». Bioethics, 29 (9), 622-630.

SALLES, Arleen (2015). «La neurociencia y la identidad: Un debate abierto». En: ORTEGA, César; RICHART, Andrés; PÁRAMO, Víctor y RUIZ, Christian (eds.). El mejoramiento humano: Avances, investigaciones y reflexiones éticas y políticas. Granada: Comares, 57-66.

SANDEL, Michael (2007). The case against perfection: Ethics in the age of genetic engineering. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

SAVULESCU, Julian (2012). ¿Decisiones peligrosas?: Una bioética desafiante. Madrid: Tecnos.

SAVULESCU, Julian (2016). «Genetic interventions and the ethics of enhancement of human beings». Gazeta de Antropología, 32 (2).

SAVULESCU, Julian y PERSSON, Ingmar (2020). ¿Preparados para el futuro?: La necesidad del mejoramiento moral. Zaragoza: Teell.

SCHAEFER, G. Owen; KAHANE, Guy y SAVULESCU, Julian (2014). «Autonomy and enhancement». Neuroethics, 7 (2), 123-136.

SENTENTIA, Wrye (2004). «Consideraciones neuroéticas: Libertad cognitiva y tecnologías convergentes para mejorar la cognición humana». Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York, 1013, 221-228. https://doi.org/10.1196/annals.1305.014

VARELIUS, Jukka (2020). «Can self-validating neuroenhancement be autonomous?». Medicine, Health Care and Philosophy, 23, 51-59.

Biografia de l'autor/a

Lydia Feito, Universidad Complutense de Madrid

Lydia Feito és professora titular ala Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid. Doctora en Filosofia i en Neurociència, actualment és presidenta de l'Associació de Bioètica Fonamental i Clínica i membre del Comitè de Bioètica d'Espanya.

Publicades

19-03-2024

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.