Què ofereixen les «affordances» estètiques?

Autors/ores

  • Carlos Vara Sánchez Independent scholar

Resum

Aquest text explora algunes nocions d’affordances estètiques desenvolupades recentment des d’aproximacions enactives incorporades a l’experiència estètica per Maria Brincker o Shaun Gallagher, així com les similituds i diferències entre elles i respecte a la idea d’affordances afectives presentada per Joel Krueger i Giovanna Colombetti. Aquest article pretén respondre a la pregunta de què ofereixen d’especial les affordances estètiques respecte a les afectives. Ens centrarem en les affordances que percebem durant certes experiències estètiques en les quals ens sentim més commoguts del que esperàvem per l’objecte, succés o persona(s) que causen l’experiència. Argumentarem que aquestes experiències emergeixen com a oportunitats per dur a terme una exploració activa d’aspectes del nostre jo narratiu que sentim interpel·lat per elements d’aquesta experiència, i que un circuit cerebral que probablement està involucrat en aquestes experiències —la xarxa neuronal per defecte— podria ajudar-nos a comprendre com algunes d’aquestes canvien d’una manera significativa la nostra relació amb nosaltres mateixos i amb el context social del qual formem part.

Paraules clau

affordances, experiència estètica, enactivisme, cognició, afectivitat

Referències

BEARDSLEY, Monroe (1958). Aesthetics. Indianapolis: Hackett.

BELFI, Amy M. et al (2019). “Dynamics of aesthetic experience are reflected in the default-mode network”. NeuroImage, 188, 584-597. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.12.017

BRESSLER, Steven L. and MENON, Vinod (2010). “Large-scale brain networks in cognition: emerging methods and principles”. Trends in Cognitive Sciences, 14, 277-290.

BRINCK, Ingar (2018). “Empathy, engagement, entrainment: the interaction dynamics of aesthetic experience”. Cognitive processing, 19, 201-213.

BRINCKER, Maria (2014). “Navigating beyond ‘here & now’ affordances—on sensorimotor maturation and ‘false belief’ performance”. Frontiers in Psychology, 5, 1433. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01433

BRINCKER, Maria (2015). “The Aesthetic Stance – On the Conditions and Consequences of Becoming a Beholder”. In: A. SCARINZI (Ed.). Aesthetics and the Embodied Mind: Beyond Art Theory and The Cartesian Mind-Body Dichotomy. Dordrecht: Springer, 117-138.

BURNETT, Mia and GALLAGHER, Shaun (2020). “4E Cognition and the Spectrum of Aesthetic Experience”. JOLMA. The Journal for the Philosophy of Language, Mind and the Arts, 1 (2), 157-176.

CARAVÀ, Marta and SCOROLLI, Claudia (2020). “When Affective Relation Weighs More Than the Mug Handle: Investigating Affective Affordances”. Frontiers in Psychology, 11, 1928. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01928

COLOMBETTI, Giovanna (2014). The Feeling Body. Affective Science Meets the Enactive Mind. Cambridge: The MIT Press.

DE HAAN et al. (2013). “The Phenomenology of Deep Brain Stimulation-Induced Changes in OCD: An Enactive Affordance-Based Model”. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 653. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00653

DEWEY, John (1934). Art as Experience. New York: Minton, Balch and Company.

DEWEY, John (1938). Logic. The Theory of Inquiry. New York: Henry Holt and Company.

DICKIE, George (1988). Evaluating Art. Philadelphia: Temple University Press.

DREON, Roberta and VARA SÁNCHEZ, Carlos (2022). “Naturalist trends in current aesthetics”. Studi di Estetica, 22, 221-244. https://doi.org/10.7413/18258646200

GALLAGHER, Shaun (2011). “Aesthetics and kinaesthetics”. In: J. M. KROIS (Ed.). Sehen und Handeln. Weinheim: John Wiley and Sons, 99-113.

GALLAGHER, Shaun (2017). Enactivist Interventions: Rethinking the Mind. Oxford: Oxford University Press.

GALLAGHER, Shaun (2018). “The Therapeutic Reconstruction of Affordances”. Res Philosophica, 95 (4), 719-736.

GALLAGHER, Shaun (2020). Action and Interaction. Oxford: Oxford University Press.

GALLAGHER, Shaun (2021). Performance/Art: The Venetian Lectures. Milan: Mimesis International.

GIBSON, James. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton-Mifflin.

HEFT, Harry (2003). “Affordances, dynamic experience, and the challenge of reification”. Ecological psychology, 15 (2), 149-180.

HONEY, Cristopher J. et al. (2012). “Not lost in translation: neural responses shared across languages”. Journal of Neuroscience, 32 (44), 15277-15283.

KIVERSTEIN, Julian and MILLER, Mark (2015). “The embodied brain: towards a radical embodied cognitive neuroscience”. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 237. https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00237

KRONSTED, Christian and GALLAGHER, Shaun (2021). “Dances and Affordances: The Relationship between Dance and Conceptual Problem-Solving”. The Journal of Aesthetic Education, 55 (1), 35-55.

KRUEGER, Joel (2014). “Affordances and the musically extended mind”. Frontiers in Theoretical and Philosophical Psychology, 4 (1003), 1-13.

KRUEGER, Joel and COLOMBETTI, Giovanna (2018). “Affective affordance and psychopathology”. Discipline Filosofiche, 2 (18), 221-247. https://doi.org/10.2307/j.ctv8xnhwc.14

MARS, Rogier B. et al. (2012). “On the relationship between the ‘default mode network’ and the ‘social brain’. Frontiers in Human Neuroscience, 6 (189). https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00189

PESSOA, Luiz (2014). “Understanding brain networks and brain organization”. Physics of Life Reviews, 11 (3), 400-435.

PETERSEN, Steve E. and SPORNS, Olaf (2015). “Brain Networks and Cognitive Architecture”. Neuron, 88 (1), 207-219. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.09.027

PRINZ, Jesse (2011). “When is Film Art?”. Revue internationale de Philosophie, 4, 473-485.

RAICHLE, Marcus E. (2015). “The brain’s default mode network”. Annuals Reviews of Neuroscience, 38, 433-447.

RIETVELD, Erik and KIVERSTEIN, Julian (2014). “A Rich Landscape of Affordances”. Ecological Psychology, 26 (4), 325-352. http://dx.doi.org/10.1080/10407413.2014.958035

ROCKWELL, W. Teed (2005). Neither Brain nor Ghost. A Nondualist Alternative to the Mind-Brain Identity Theory. Cambridge: MIT Press.

SCHILBACH, Leo et al. (2008). “Minds at rest? Social cognition as the default mode of cognizing and its putative relationship to the ‘default system’ of the brain”. Conscious Cognition, 17 (2), 457-467.

STEPHENS, Greg J.; HONEY, Cristopher J. and HASSON, Uri (2013). “A place for time: the spatiotemporal structure of neural dynamics during natural audition”. Journal of Neurophysiology, 110, 2019-2026. https://doi.org/10.1152/jn.00268.2013

TIKKA, Pia; KAUTTONEN, Janne and HLUSHCHUK, Yevhen (2018). “Narrative comprehension beyond language: Common brain networks activated by a movie and its script”. PLoS ONE, 13, e0200134.

VARA SÁNCHEZ, Carlos (2022). “Enacting the aesthetic: A model for raw cognitive dynamics”. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 21, 317-339. https://doi.org/10.1007/s11097-021-09737-y

VESSEL, Edward; STARR, Gabrielle and RUBIN, Nava (2012). “The Brain on Art: Intense Aesthetic Experience Activates the Default Mode Network”. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 66. https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00066

YESHURUN, Yaara; NGUYEN, Mai and HASSON, Uri (2017). “Amplification of local changes along the timescale processing hierarchy”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114 (35), 9475-9480.

YESHURUN, Yaara; NGUYEN, Mai and HASSON, Uri (2021). “The default mode network: where the idiosyncratic self meets the shared social world”. Nature reviews Neuroscience, 22 (3). https://doi.org/10.1038/s41583-020-00420-w

Biografia de l'autor/a

Carlos Vara Sánchez, Independent scholar

Carlos Vara Sánchez investiga principalment l’efecte de les dinàmiques temporals d’experiències individuals i intersubjectives sobre diferents processos cognitius des d’una perspectiva interdisciplinària que combina la filosofia i les ciències cognitives dintre d’un marc enactivista. Ha estat becari postdoctoral Marie Skłodowska-Curie i investigador postdoctoral entre juny de 2018 i maig de 2021 al Departament de Filosofía i Patrimoni Cultural de la Universitat Ca’ Foscari de Venècia, on ha dut a terme un projecte sobre el rol del ritme i l’entrainment en les dinàmiques prereflexives i reflexives d’algunes experiències estètiques.

Publicades

25-10-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.