El món que val la pena fer: implementar l’estètica assistencial per augmentar el benestar

Autors/ores

  • Sue Spaid Northern Kentucky University

Resum

En tractar les cures com un imperatiu moral, l’ètica de la cura té com a objectiu la normativitat, però la seva normativitat es veu amenaçada pel fet que els estàndards d’atenció varien dràsticament entre els cuidadors. Per contrarestar les limitacions de l’ètica assistencial, proposo una estètica de cures, l’èxit de la qual reflecteix mètriques mesurables. Arrelada en les pràctiques milloratives, l’estètica de les cures posa l’accent en el benestar de les persones ateses, per la qual cosa florir comporta tant capacitat com accés. Així, l’estètica de la cura i l’ètica de la cura són diferents, ja que la primera tracta el benestar de les persones ateses com a prova del «signe que la nostra cura ha estat rebuda». Per demostrar els trets mesurables del benestar, n’ofereixo dos exemples concrets: un de proposat per l’arquitecte paisatgista Joan Iversson Nassauer, i un altre centrat en la pràctica curatòria (curare en llatí vol dir tenir cura). Per explicar per què els filòsofs han passat per alt el paper del benestar a l’hora d’assenyalar l’èxit de les cures, descric com conceptes com ara l’equilibri, l’harmonia, l’ordre i la unitat, que originalment es caracteritzaven com a materials, es van convertir en conceptes estètics immaterials al segle XX. A continuació, connecto el benestar amb l’epistemologia i l’ètica abans de discutir que l’objectiu de millorar el benestar dels cuidadors i les cuidadores és enriquir les experiències quotidianes.

Paraules clau

conceptes estètics, equilibri, ètica, epistemologia, harmonia, sostenibilitat, ordre, unitat, valors, benestar

Referències

CARLSON, A. (2020). “Environmental Aesthetics”. In: E. N. ZALTA (Ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter Edition). Stanford: Stanford University. Retrieved 1 October 2021 from https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/environmental-aesthetics

DANTO, A. (1984). Transfiguration of the Commonplace. Cambridge: Harvard University Press.

DEWEY, J. (2005). Art as Experience. New York: Penguin Books.

GANZEVOORT, W.; VAN DEN BORN, R.; HALFFMAN, W. and TURNHOUT, S. (2017). “Sharing biodiversity data: Citizen scientists’ concerns and motivations”. Biodiversity and Conservation, 26, 2821-2837. https://doi.org/10.1007/s10531-017-1391-z

GILLIGAN, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge: Harvard University Press.

GRACYK, T. http://web.mnstate.edu/gracyk/courses/web%20publishing/Sibley%20on%20aesthetic%20properties-LectureNotes.htm Retrieved 1 October 2021.

HELD, V. (1993). Feminist Morality: Transforming Culture, Society and Politics. Chicago: UC Press.

HELD, V. (2006). The Ethics of Care. New York: Oxford University Press.

HINES, J.; VAN DER PUTTEN, W.; DE DEYN, G.; WAGG, C.; VOIGT, W.; MULDER, C.; WEISSER, W.; ENGEL, J.; MELIAN, C.; SCHEU, S.; BIRKHOFER, K.; EBELING, A.; SCHERBERK, C. and EISENHAUER, N. (2015). “Towards an integration of biodiversity–ecosystem functioning and food web theory to evaluate relationships between multiple ecosystem services”. Advances in Ecological Research, 53 (2), 161-199.

JAGGAR, A. (1991). “Feminist Ethics: Problems, Projects, Prospects”. In: C. CARD (Ed.). Feminist Ethics. Lawrence: University Press of Kansas, 78-104.

JAGGAR, A. (1992). “Feminist Ethics”. In: L. BECKER and C. BECKER (Eds.). Encyclopedia of Ethics. New York: Garland Press, 363-364.

KIESTER, R. (1997). “Aesthetics of Biological Diversity”. Human Ecology Review, 3 (2), 151-163. Retrieved July 23, 2021, from http://www.jstor.org/stable/24707207

LIPPMAN, E. (1963). “Hellenic Conceptions of Harmony”. Journal of the American Musicological Society, 16 (1), 3-35.

MELCHIONNE, K. (2011). “A New Problem for Aesthetics”. Contemporary Aesthetics, 9. Retrieved from https://digitalcommons.risd.edu/liberalarts_contempaesthetics/vol9/iss1/4/

MELCHIONNE, K. (2014). The Point of Everyday Aesthetics. Contemporary Aesthetics, 12. Retrieved from https://digitalcommons.risd.edu/liberalarts_contempaesthetics/vol12/iss1/17/

MILMAN, O. (2020). “Guardian/Vice Poll Finds Most 2020 Voters Strongly Favour Climate Action”. The Guardian. Retrieved 8 July 2021 from https://www.ecowatch.com/2020-election-climate-poll-2647822815.html

NAEEM, S.; CHAZDON, R.; DUFFY, J.E.; PRAGER, C. and WORM, B. (2016). “Biodiversity and human wellbeing: an essential link for sustainable development”. Proceedings Royal Society, B 283: 20162091. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.2091

NASSAUER, J.I. (1995). “Messy Ecosystems, Orderly Frames”. Landscape Journal, 14 (2), 161-170.

NODDINGS, N. (1982). Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California Press.

NODDINGS, N. (2013). Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California Press.

RIBE, R. (1997). “Response to Aesthetics of biological diversity”. Human Ecology Review, 3 (2), 160-162. Retrieved 23 July 2021 from https://www.researchgate.net/publication/291047566_Aesthetics_of_biological_diversity.

ROBINSON, F. (1999). Globalizing Care: Ethics, Feminist Theory and International Relations. Boulder: West View Press.

RUDDICK, S. (1989). Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace. Boston: Beacon Press.

RYAN, L. and RIORDAN, C. (2000). “The development of a measure of a desired moral Approbation”. Educational and Psychological Measurement, 60 (3), 448-462.

SAITO, Y. (2020). “Aesthetics of Care”. In: Z. SOMHEGYI and M. RYYNÄNEN (Eds.). Aesthetics in Dialogue: Applying Philosophy of Art in A Global World. Lausanne: Peter Lang.

SAITO, Y. (2022). Aesthetics of Care: Practice in Everyday Life. London: Bloomsbury.

SCULLY, J. L. (2020). “Disabilism in a Time of Pandemic”. In: M. C. SCHWARTZ (Ed.). The Ethics of Pandemics. Peterborough: Broadview Press.

SIBLEY, F. (1959). “Aesthetic Concepts”. Philosophical Review, 68 (4), 421-450.

SPAID, S. (2002). Ecovention: Current Art to Transform Ecologies. Cincinnati: Contemporary Arts Center. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/232243428_Ecovention_Current_Art_to_Transform_Ecologies.

SPAID, S. (2015). “Aesthetics of Care [presentation]”. In: Feminist Research Today, American Society for Aesthetics national meeting, Savannah, US. Retrieved from https://suespaid.info/published-texts/asa-presentations/aesthetics-of-care.

SPAID, S. (2016). “The Kinship Model: Why Biodiverse Cities Matter”. Philosophica, 48, 73-87.

SPAID, S. (2017). Ecovention Europe: Art to Transform Ecologies, 1957-2017. Sittard, NL: Museum De Domijnen Hedendaagse Kunst.

SPAID, S. (2019). “Popular Culture and Well-being: Teamwork, Action and Freedom”. Journal of Somaesthetics, 5 (1), 6-20. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/images.icompendium.com/sites/fabrica1/sup/3944227-download.pdf

SPAID, S. (2020). “The Aesthetic Enchantment Approach From ‘Troubled’ to ‘Engaged’ Beauty”. Journal of Somaesthetics, 6 (1), 166-182. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/images.icompendium.com/sites/fabrica1/sup/3977407-Unknown-3.pdf

STEINER, R. (1993). Understanding the Human Being. Selected Writings of Rudolf Steiner. Bristol: Rudolf Steiner Press. Retrieved 20 December 2018 from https://wn.rsarchive.org/Articles/FuSoLa_index.html

Biografia de l'autor/a

Sue Spaid, Northern Kentucky University

Sue Spaid és editora associada d’Aesthetic Investigations des de 2014. Ha publicat recentment The Philosophy of Curatorial Practice: Between Work and World (2020), que reflecteix els seus gairebé trenta-cinc anys d’experiència com a crítica, galerista, conservadora i directora de museus. És autora de cinc llibres sobre art i ecologia. Els articles filosòfics publicats recentment per Spaid tracten sobre el benestar i els valors en relació amb la biodiversitat, la justícia hidrològica, la terra degradada, les superpotències dels aliments pudents, l’agricultura urbana i la justícia climàtica. A més de presentar periòdicament articles a conferències d’estètica, ha contribuït amb capítols a The State of Art Criticism (2008), The Philosophy of Arthur Danto (2013), Arte y Filosofía en Arthur Danto (2016), Advancements in the Philosophy of Design (2017), A Companion to Arthur Danto (2021) i els seus articles han aparegut a Journal of Aesthetics and Art Criticism, Rivista di Estetica, Journal of Somaesthetics, Popular Inquiry, Art Inquiry: Recherche sur les art i Philosophica.

Publicades

25-10-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.