L'Estat com Déu o com un monstre? El «Zaratustra» de Nietzsche, pressupòsits, entorn, conseqüències

Autors/ores

  • Andreas Urs Sommer Universität Freiburg

Resum

Nietzsche no va perdre l’ocasió de menysprear Mill com el típic anglès de mentalitat passiva; en canvi, els intèrprets actuals de Nietzsche són cautelosos en aquest aspecte, perquè el filòsof alemany va llegir molt minuciosament Mill, en particular la seva obra Sobre la llibertat. Quan ell propicia que Zaratustra parli sobre «el més fred de tots els monstres freds», ho fa amb una promesa de futur: «Allí, on l’Estat acaba, allí comença l’ésser humà que no és superflu […]. Allí, on l’Estat acaba — mireu-me d’aquesta manera, germans meus! No els veieu, l’arc de Sant Martí i els ponts del suprahumà?». El present treball estableix una comparativa entre la visió de Déu i de l’Estat en l’època moderna i la reflexió que fa Friedrich Nietzsche en Així parlà Zaratustra sobre l’Estat com una cosa monstruosa (Ungeheuer). Per a aquest propòsit s’utilitzaran respectivament passatges de l’obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schonpenhauer, Friedrich Leopold Stolberg, Karl Marx, Max Sterner, Wilhelm von Humboldt i John Stuart Mill.

Paraules clau

Déu, Déu de la raó especulativa, Estat, Estat de dret, llibertat individual , la monstruositat, dissidència antiestatista

Biografia de l'autor/a

Andreas Urs Sommer, Universität Freiburg

Andreas Urs Sommer (nascut el 14 de juliol de 1972) és un filòsof alemany d’origen suís especialitzat en història de la filosofia i la seva teoria, ètica, filosofia de la religió i escepticisme. Els seus estudis històrics se centren en la filosofia de la Il·lustració i Nietzsche, però també tracten sobre Kant, Max Weber, Pierre Bayle, Jonathan Edwards i d’altres. Sommer va estudiar filosofia, teologia i literatura alemanya a Basilea, Gotinga i Friburg. Es va doctorar a la Universitat de Basilea el 1998 i va rebre l’habilitació a Greifswald el 2004. Va ser investigador convidat de la Universitat de Princeton el curs 1998-1999 i membre de la Universitat de Londres el curs 2000-2001. El 2008, va esdevenir responsable del Nietzsche-Kommentar de l’Acadèmia de Ciències de Heidelberg. També va ser director de la Friedrich Nietzsche Stiftung a Naumburg (Saale). El 2011 va ser nomenat professor de Filosofia de la Universitat de Friburg.

Publicades

04-04-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.