Diferència sexual i conducta crítica (Nietzsche i Irigaray)

Autors/ores

  • Penelope Deutscher Northwestern University

Resum

Per a Nietzsche, un fenomen, una creença o una manera de coneixement o de subjectivitat ens enfronta a la possibilitat de crear, en lloc de pressuposar, els criteris per avaluar-lo. En les seves Consideracions intempestives va ampliar els paràmetres de la criticabilitat precisament en aquest sentit, proposant que la història pugui ser avaluada des del criteri de si és bona o dolenta per a la vida. Nietzsche ens impel·leix a preguntar-nos quina és la pregunta correcta que hem de fer a la història. Prendre distància per formular una resposta podria permetre’ns d’apreciar la diferència entre interrogar l’exactitud dels relats històrics i avaluar-ne els efectes.

Paraules clau

sex, gender, Irigaray, Nietzsche, sexual difference, conduct of critique, Untimely Meditations

Referències

ANSELL PEARSON, K. (1993). “Nietzsche, Woman, and Political Theory”. In: P. PATTON (Ed.). Nietzsche, Feminism, and Political Theory. London: Routledge, 27-48.

BROWN, W. (1995). States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. Princeton: Princeton University Press.

DEUTSCHER, P. (1993). “‘Is it not remarkable that Nietzsche . . . should have hated Rousseau?’: Woman, Femininity, Distancing Nietzsche From Rousseau”. In: P. PATTON (Ed.). Nietzsche, Feminism, and Political Theory. London: Routledge, 162-188.

DIPROSE, R. (1989). “Nietzsche, Ethics, and Sexual Difference”. Radical Philosophy, 52, 27-33.

FAULKNER, J. (2011). “Irigaray’s Nietzsche”. In: A. WOODWARD (Ed.). Interpreting Nietzsche: Reception and Influence. London: Continuum.

HALLEY, J. (2008). Split Decisions: Why and How to Take a Break From Feminism. Princeton: Princeton University Press.

IRIGARAY, L. (1981). Le Corps à-Corps Avec la Mère. Montréal: Les Éditions de la Pleine Lune.

IRIGARAY, L. (1991). Marine Lover of Friedrich Nietzsche (Gillian C. Gill, Trans). New York: Columbia University Press.

NIETZSCHE, F. (1966). Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future (W. Kaufmann, Trans.). New York: Vintage.

NIETZSCHE, F. (1967). The Birth of Tragedy and The Case of Wagner (W. Kaufmann, Trans.). New York: Vintage.

NIETZSCHE, F. (1968a). The Will to Power (W. Kaufmann and R. Hollingdale, Trans.). New York: Vintage.

NIETZSCHE, F. (1968b). “Antichrist”. In: Twilight of the Idols and The Anti-Christ (R. Hollingdale, Trans.). Haarmondsworth: Penguin.

NIETZSCHE, F. (1969). “Ecce Homo” (W. Kaufmann, Trans.). In: On the Genealogy of Morals, and Ecce Homo (R. Hollingdale and W. Kaufmann, Trans.). New York: Vintage.

NIETZSCHE, F. (1972). Nachgelassene Fragmente Anfang 1888 bis Anfang Januar 1889. Berlin and New York: Walter de Guyter.

NIETZSCHE, F. (1974). Gay Science (W. Kaufmann, Trans.). New York: Vintage.

NIETZSCHE, F. (1997). Daybreak: Thoughts on the Prejudices of Morality (R. Hollingdale, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.

NIETZSCHE, F. (2006). Thus Spoke Zarathustra (Adrian del Caro, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.

NIETZSCHE, F. (2012). “On the Uses and Disadvantages of History for Life”. In: Untimely Meditations (R. Hollingdale, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511812101.007

OLIVER, K. (1984). Woman as Truth in Nietzsche’s Writing. Social Theory and Practice, 10 (2), 185-199.

OLIVER, K. (unpublished paper). The Plaint Of Ariadne: Luce Irigaray’s Amante Marine de Friedrich Nietzsche, 6.

OPPEL, F. (1993). “‘Speaking of Immemorial Waters’: Irigaray with Nietzsche”. In: P. PATTON (Ed.). Nietzsche, Feminism, and Political Theory. London: Routledge, 88-109.

Biografia de l'autor/a

Penelope Deutscher, Northwestern University

Penelope Deutscher està especialitzada en la filosofia francesa del segle XX i contemporània i en els estudis de gènere i sexualitat. Els seus projectes actuals se centren en les interseccions de la biopolítica, el futurisme reproductiu i la genealogia de les reivindicacions de drets de gènere. Les seves publicacions més recents són Foucault’s Futures: A Critique of Reproductive Reason i dues col·leccions, «Foucault/Derrida: Fifty Years On» (coeditada amb Olivia Custer i Samir Haddad) i «Critical Theory in Critical Times» (coeditada amb Cristina Lafont), amb Columbia University Press.

Publicades

04-04-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.