Diferència sexual a «La vida la mort»

Autors/ores

Resum

En aquest article qüestionem un passatge que considerem tan crucial com enigmàtic del seminari La vie la mort. En aquest passatge, Jacques Derrida, llegint La lògica d’allò vivent de François Jacob, suggereix, mitjançant una anècdota, que el que està en joc en l’operació metafísica que fa equivaler «ser» i «viure» és, tal vegada, la diferència sexual. A partir de l’escena del fort-da, que obre el teló a un més enllà del principi de plaer, inscrita particularment en la dotzena sessió, però també en l’onzena, proposarem una lectura de la diferència sexual pel que fa a l’especulació freudiana de la preservació de la vida i de la mort com el seu principi intern.

Paraules clau

Jacques Derrida, diferència sexual, vida, sobrevida, Sigmund Freud

Referències

BENNINGTON, Geoffrey (1991). «Derridabase». En: BENNINGTON, Geoffrey y DERRIDA, Jacques. Jacques Derrida. París: Seuil.

BERGER, Anne Emmanuelle (2013). Le grand théâtre du genre: Identités, Sexualités et Féminisme en « Amérique ». París: Belin.

BERGER, Anne Emmanuelle (2020). Seminario «Derrida et l’idiome de la différence sexuelle». Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, sesión del 9 de junio de 2020.

CALLE-GRUBER, Mireille (2005). «Viens, liminaire». En: CALLE-GRUBER, Mireille y ALAZET, Bernard. Marguerite Duras ou les récits des différences sexuelles. París: Lettres Modernes Minard.

CALLE-GRUBER, Mireille (2009). Jacques Derrida, la distance généreuse. París: Éditions de la Différence.

CIXOUS, Hélène (1994). «Contes de la différence sexuelle». En: Lectures de la différence sexuelle. París: Des Femmes.

CIXOUS, Hélène (1997). «Aux commencements il y eut pluriel…». Entrevista en Genesis (Manuscrites-Recherche-Invention), 11, 131-141. https://doi.org/10.3406/item.1997.1087

DERRIDA, Jacques (1972a). La Dissémination. París: Seuil.

DERRIDA, Jacques (1972b). Positions. París: Minuit.

DERRIDA, Jacques (1980). La carte postale: De Socrate à Freud et au-delà. París: Flammarion.

DERRIDA, Jacques (1991). «Circonfession». En: DERRIDA, Jacques y BENNINGTON, Geoffrey. Jacques Derrida. París: Seuil.

DERRIDA, Jacques (1993). Khôra. París: Galilée.

DERRIDA, Jacques (1994). «Fourmis». En: Lectures de la différence sexuelle. París: Des Femmes.

DERRIDA, Jacques (1998). Políticas de la amistad seguido de El oído de Heidegger. Madrid: Trotta.

DERRIDA, Jacques (2001). «La Veilleuse (… “au livre de lui-même”)». Prefacio de TRILLING, Jacques. James Joyce ou l’écriture matricide. París: Circé.

DERRIDA, Jacques (2015). Clamor - Glas. Madrid: La Oficina de Arte y Ediciones.

DERRIDA, Jacques (2017). «Alain Veinstein: Paroles nocturnes». L’Entretien, 3. París: Éditions du sous-sol.

DERRIDA, Jacques (2018). Geschlecht III: Sexe, race, nation, humanité. París: Seuil.

DERRIDA, Jacques (2019). La vie la mort: Séminaire 1975-1976. París: Seuil.

DERRIDA, Jacques y CALLE-GRUBER, Mireille (2006). «Scène des différences». Littérature, 142. Monográfico «La différence sexuelle dans tous les genres», 16-29.

DERRIDA, Jacques y FINAS, Lucette (1973). «Annexe II. Entretien de Lucette Finas avec Jacques Derrida : « Avoir l’oreille de la philosophie ». En: FINAS, Lucette; KOFMAN, Sarah; LAPORTE, Roger y REY Jean-Michel (eds.). Ecarts: Quatre essais à propos de Jacques Derrida. París: Fayard.

FREUD, Sigmund (1991). «La Feminidad». En: Obras Completas, vol. 22 (1932-1936). Argentina: Amorrortu.

FREUD, Sigmund (1992a). «Más allá del principio de placer». En: Obras Completas, vol. 18 (1920-1922). Argentina: Amorrortu.

FREUD, Sigmund (1992b). «Sobre la sexualidad femenina». En: Obras Completas, vol. 21 (1927-1931). Argentina: Amorrortu.

KOFMAN, Sarah (1984). Lectures de Derrida. París: Galilée.

LACAN, Jacques (1971). Écrits 2. París: Seuil.

LAPLANCHE, Jean y PONTALIS, J.-B. (1976). Vocabulaire de la psychanalyse. Bajo la dirección de Daniel Lagache. París: Presses Universitaires de France.

LORAUX, Nicole (1981). Les enfants d’Athéna: Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes. París: La Découverte.

LORAUX, Nicole (1996). Né de la terre: Mythe et politique à Athènes. París: Seuil.

PERETTI, Cristina de (1989). «Entrevista con Jacques Derrida». Política y Sociedad, 3, 101-106. Recuperado de https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO8989230101A/30666

ROUDINESCO, Élisabeth y PLON, Michel (1997). Dictionnaire de la psychanalyse. París: Fayard.

RUIZ, Carmen (2020). «Filiación». En: Leer con Clamor. Edición de Mauro Senatore y Víctor Ibarra B. Santiago: Pólvora Editorial.

Biografia de l'autor/a

Carmen Ruiz Bustamante, Universitat de París X Nanterre

Carmen Ruiz Bustamante és psicòloga. Es va graduar a la Universitat Catòlica de Xile i va fer un màster de Pensament Contemporani a la Universitat Diego Portales. Ha treballat com a docent en diverses universitats xilenes. Actualment fa la tesi doctoral de filosofia a la Universitat París X Nanterre sobre la qüestió de la sobrevida i la filiació en Jacques Derrida.

Publicades

23-03-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.