Sobre un aspecte de la historiografia del Catarisme

Autors/ores

Resum

Un dels tòpics de discussió més rellevants dels últims anys en la recerca internacional sobre el catarisme és el de la construcció narrativa de la seva memòria com a fenomen històric i literari. Aquest procés també és d’una importància cabdal en la historiografia sobre el catarisme a Catalunya perquè no només posa els elements per conèixer com s’ha construït la seva memòria històrica sinó també l’impacte que aquesta ha tingut a l’hora de distorsionar la imatge dels càtars. Aquest ha estat un des temes d’interès de la meva recerca. Però estudiar aquest procés no pressuposa en cap cas assumir els arguments d’aquesta construcció com a propis, sinó al contrari, esdevé un exercici per comprendre els mecanismes mitjançant els quals es construeix aquesta memòria al llarg de la història i les representacions que se’n deriven. En aquest text respondré a una malinterpretació sobre el meu punt de vista en aquest aspecte.

Paraules clau

filosofia, religió, heretgia, historiografia

Referències

DIAGO HERNANDO, Máximo (2013). “Sergi Grau Torras, Cátaros e inquisición en los reinos hispánicos, ss. XII-XIV”. Anuario de Estudios Medievales, 43 (1), 427-430.

GASCÓN CHOPO, Carles (2013). “Sergi Grau Torras, Cátaros e inquisición en los reinos hispánicos, ss. XII-XIV”. Mélanges de la Casa de Velázquez, 43 (1). https://doi.org/10.4000/mcv.5032

GASCÓN CHOPO, Carles (2016). La disidencia cátara y sus bases sociales en la Cataluña de los siglos XII–XIV. (Doctoral dissertation). Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Spain. Retrieved from http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Cgascon/GASCON_CHOPO_Carles_Tesis.pdf

GASCÓN CHOPO, Carles (2020). “From Occitania to Catalonia. Catharism: the Current State of Research”. Imago temporis: Medium Aevum, 14, 103-131.

GRAU TORRAS, Sergi (2012a). Cátaros e Inquisición en los reinos hispánicos. Madrid: Cátedra.

GRAU TORRAS, Sergi (2012b). “Una breve disertación sobre los valdenses de Josep Mercader (1764)”. Hispania Sacra, 129 (1), 279-307.

GRAU TORRAS, Sergi (2013). “La construcció de la memòria dels càtars i els valdesos a la Corona d’Aragó als segles XVI i XVII”. Revista Catalana de Teologia. Miscel·lània d’homenatge al prof. Dr. Josep Perarnau i Espelt, 38 (2), 919-943.

GRAU TORRAS, Sergi (2016). La Invenció dels càtars. La veritable història dels bons homes a Catalunya. Barcelona: Angle editorial.

GRAU TORRAS, Sergi (in press). “Qui sont les vaudois de la couronne d’Aragon ?”. Paper presented at Résister à l’Inquisition (XIIIe-XVe siècles). 8th-10th November 2018. Colloque international organisé par ENS de Lyon/CIHAM et Université de Lausanne. École normale supérieure, Lyon, France.

GRAU TORRAS, Sergi; BERGA, Eduard and CINGOLANI, Stefano (2015). L’herètica pravitat a la Corona d’Aragó: Documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Col·lecció “Diplomataris” 69 and 70. Barcelona: Fundació Noguera.

MENSA I VALLS, Jaume (2015). “El fonament filosòfic del catarisme a propòsit d’un llibre recent”. Enrahonar: An International Journal of Theoretical and Practical Reason, 54, 119-125. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.208

RAMIS BARCELÓ, Rafael (2014). “Sergi Grau Torras, Cátaros e inquisición en los reinos hispánicos, ss. XII-XIV”. Hispania Sacra, 66 (133), 397-400.

Biografia de l'autor/a

Sergi Grau Torras, Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Filosofia

Publicades

23-03-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.