La COVID-19, quan la tragèdia esdevé oportunitat. A la recerca d’una bioètica inclusiva

Autors/ores

  • Soledad Arnau Ripollés Universitat Nacional d'Educació a Distància

Resum

En aquest article reflexionarem sobre la situació de les persones amb diversitat funcional en temps de COVID-19. Aquesta pandèmia actual ha comportat una tragèdia sanitària, social, laboral, educativa i econòmica. Si partim d’un primer escenari en el qual, ja de per si mateix, aquest grup social està marginat i sofreix discriminació sistemàtica constantment, tot això s’agreuja davant una situació tan particular com la que ha creat aquesta pandèmia. Ha estat necessari establir criteris de priorització en l’atenció a pacients. Així, el dret universal a la salut ha deixat de ser «tan universal», alhora que es pot haver convertit en el contrari a un dret. Els protocols i els criteris d’actuació pot ser que vulnerin o violin els drets humans de les persones amb diversitat funcional o amb altres diversitats. És fonamental que es constitueixi una nova línia de recerca-acció des de la diversitat funcional en el camp de la bioètica, la qual, denunciada com a no neutral, necessita una reconstrucció. Perquè això sigui possible, les persones amb diversitat funcional hem d’intervenir en el disseny d’aquests criteris i protocols sociosanitaris, encara que només podrem participar-hi si se’ns reconeix la nostra diferència des de la dignitat inherent i intrínseca. La teoria del reconeixement de la diversitat serà condició indispensable per al desenvolupament d’una bioètica inclusiva. I des d’aquest reconeixement podrem realitzar una distribució i una redistribució (molt millor) justa i equitativa, a més d’ètica.

Paraules clau

diversitat funcional, teoria del reconeixement, teoria de la redistribució, justícia distributiva, teoria del reconeixement de la diversitat, criteris de priorització sanitaris, recursos sanitaris limitats

Referències

ARNAU RIPOLLÉS, M.S. (2011). «Comités de Bioética: Nuevos desafíos para la inclusión de la Diversidad Funcional». Medicina y Humanidades: Revista de Medicina, Bioética y Filosofía, 1-2, 59-75.

COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA (2020). Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus. Madrid: Comité de Bioética de España (CBE). Recuperado de . http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE-%20Priorizacion%20de%20recursos%20sanitarios-coronavirus%20CBE.pdf

DEVANDAS-AGUILAR, C. (2020). Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad (Tema: los efectos del capacitismo en la práctica médica y científica). Ginebra: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Recuperado de . https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/346/57/PDF/G1934657.pdf?OpenElement

FERRER LUES, M. (2003). «Equidad y justicia en salud. Implicaciones para la bioética». Acta Bioethica, 9 (1), 113-126. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v9n1/art11.pdf

FRASER, N. y HONNETH, A. (2006). ¿Redistribución o reconocimiento? Madrid: Morata.

FVI (2009). Comentarios al Anteproyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo: Postura del Foro de Vida Independiente. Recuperado de http://forovidaindependiente.org/wp-content/uploads/Comentarios_anteproyecto_aborto_FVI_08_2009.doc

FVID (2020). «Por la dignidad y contra la indefensión de las personas en situación de dependencia en la crisis del COVID-19». Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID): Comunidad de reflexión filosófica y de lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional. Recuperado de http://forovidaindependiente.org/por-la-dignidad-y-contra-la-indefension-de-las-personas-en-situacion-de-dependencia-en-la-crisis-del-covid-19/

GUIBET-LAFAYE, C. y ROMAÑACH CABRERO, J. (2010). «Diversity Ethics: An alternative to Peter Singer’s ethics». Dilemata: Revista Internacional de Éticas Aplicadas, año 2, núm. 3 (mayo). Recuperado de http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/37

INE (2008). Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&idp=1254735573175

MARSICO, G. (2003). Bioética: Voces de mujeres. Madrid: Narcea.

MTAS (2006). Plan de acción para las mujeres con discapacidad 2007. Madrid: Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Recuperado de https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO18244/pamcd2007.pdf

ONU (2006). Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, durante el sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General, por la Resolución 61/106. Recuperado de https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

PALACIOS RIZZO, A. y ROMAÑACH CABRERO, J. (2006). El modelo de la diversidad: La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. A Coruña: Ediciones Diversitas-AlES. Recuperado de . https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/9899

PUYOL GONZÁLEZ, Á. (2014). «Justicia distributiva en el sistema de salud: El racionamiento de los recursos en tiempo de crisis». Derecho y Salud, 24 (número extra 1), 6-13. [Ejemplar dedicado al XXIII Congreso Derecho y Salud. Sistema de salud: novedades y desafíos.] Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5077529.pdf

RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, A. (2020). «El covid 19 arrasa con todo, hasta con los derechos humanos». Derechos Humanos, ¡Ya!: Los derechos y la dignidad de las personas con diversidad funcional. Recuperado de http://derechoshumanosya.org/el-covid-19-arrasa-con-todo-hasta-con-los-derechos-humanos/

ROMAÑACH CABRERO, J. (2009). Bioética al otro lado del espejo. La visión de las personas con diversidad funcional y el respeto a los Derechos Humanos. A Coruña: Ediciones Diversitas-AlES.

ROMAÑACH CABRERO, J. (2012). Al otro lado del espejo: ¿Reconocimiento como redistribución? Reflexiones éticas y políticas alrededor de los recortes sociales y el aborto eugenésico en España. Recuperado de http://www.diversocracia.org/docs/aolde_reconocimiento.doc

ROMAÑACH CABRERO, J. y LOBATO GALINDO, M. (2007). «Diversidad funcional: Nuevo término para la lucha por la dignidad de la diversidad del ser humano». En: ÁLVAREZ POUSA, L. et al. (coord.). Comunicación y discapacidades: Actas del Foro Internacional. Galicia: Observatorio Gallego de Medios. Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, 321-330. Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2393402

SEMICYUC (2020). Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia covid-19 en las unidades de cuidados intensivos. Madrid: Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Recuperado de . https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/%C3%89tica_SEMICYUC-COVID-19.pdf

Biografia de l'autor/a

Soledad Arnau Ripollés, Universitat Nacional d'Educació a Distància

Soledad Arnau Ripollés és una dona amb diversitat funcional física de naixement. Natural de Nules i establerta a Madrid fa més de 18 anys, és doctora en Filosofia (UNED), agent d’igualtat (UJI-FIIO), bioeticista (UNED, URL-IBB) i sexòloga (UNED, URJC-Fund. Sexpol). Màsters i cursos d’especialització en Discapacitat/diversitat funcional; Feminismes, igualtat de gèneres, prevenció de violències masclistes, noves masculinitats; Sexologia, sexualitats no hegemòniques, sexualitats i gèneres no binaris, educació sexual inclusiva; Filosofia per a la pau, educació per a la ciutadania, drets humans, educació inclusiva; Bioètica, bioètica des de la diversitat funcional. Activista feminista i del Moviment de Vida Independent a Espanya. Becària investigadora en diferents institucions públiques i privades. Cofundadora i primera coordinadora de l’Oficina de Vida Independent de la Comunitat de Madrid. Investigadora universitària i acadèmica en projectes nacionals i llatinoamericans. Conferenciant i articulista habitual. Ha estat coprotagonista d’audiovisuals i directora i presentadora del programa ¡Acuéstate conmigo!, de ràdio Yaloveras. Per a més informació: www.soledadarnau.com

Publicades

30-10-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.