La concepció d’Anscombe de l’acció voluntària a «Intention»

Jean-Philippe Narboux

Resum

Podria semblar que el llibre d’Anscombe Intention considera que el concepte d’allò voluntari té una importància filosòfica secundària. No obstant això, aquesta impressió és errònia. Deriva d’un malentès de la filosofia de l’acció d’Anscombe en general i d’Intention en particular. L’argument principal d’aquest article és que, per entendre l’abast i la naturalesa de la contribució d’Intention a la comprensió d’allò voluntari, hem d’arribar a un enteniment no només de l’exposició positiva que avança el llibre partint del seus mètodes, sinó també de la naturalesa dels problemes que, sobre la base d’aquests mateixos mètodes, defuig deliberadament perquè impliquen consideracions relatives a l’ètica. Aquest article està dividit en set seccions. La secció introductòria exposa el fet que a Intention es relega el concepte de ‘voluntari’ a la perifèria de la filosofia de l’acció. La segona secció situa el §49 considerant Intention en conjunt i mostra per què una explicació sistemàtica d’allò voluntari es posterga fins a una etapa tan tardana de la recerca. A continuació, es procedeix a comentar la secció §49 amb l’objectiu de desplegar i defensar les diverses idees sobre el tema d’allò voluntari que s’hi apleguen sistemàticament en el context de la distinció fonamental entre allò intencional i allò voluntari. Les seccions 3-6, que constitueixen la major part de l’article, estan dedicades respectivament als quatre epígrafs sota els quals Anscombe aprehèn successivament la distinció entre allò intencional i allò voluntari en el §49. Finalment, a la darrera secció s’intenta posar en relleu la unitat subjacent de la teoria d’allò voluntari que figura en el §49, així com el caràcter deliberat de les limitacions que acompanyen aquesta explicació.

Paraules clau

Anscombe; acció intencional; acció voluntària; ètica

Text complet:

PDF (English)

Referències

Works by Elizabeth Anscombe

INT – Intention. Oxford: Basil Blackwell (1957). New edition, Cambridge (Mass.): Harvard University Press (2001).

CPP1 – From Parmenides to Wittgenstein, Collected Philosophical Papers Volume 1. London: Blackwell (1981).

CPP2 – Metaphysics and the Philosophy of Mind, Collected Philosophical Papers Volume 2. London: Blackwell (1981).

CPP3 – Ethics, Religion and Politics, Collected Philosophical Papers Volume 3. London: Blackwell (1981).

HLAE – Human Life, Action, and Ethics. St Andrews: Imprint Academic (2005).

HFG – Faith in a Hard Ground. St Andrews: Imprint Academic (2008).

MMM – ‘Modern Moral Philosophy’. Philosophy, 53 (1958), 1-19. Reprinted in HLAE, 169-194.

WM – ‘War and Murder’. In W. STEIN (ed.). Nuclear Weapons: A Catholic Response (1961). Reprinted in CPP3, 51-61.

TKEA – ‘The Two Kinds of Error in Action’. Journal of Philosophy, 60 (1963). Reprinted in CPP 3, 3-9.

TAA – ‘Thought and Action in Aristotle: What is “Practical Truth”?’. In J. R. BAMBROUGH (ed.). New Essays on Plato and Aristotle. London (1965). Reprinted in CPP1, 66-77.

FP – ‘The First Person’. In S. GUTTENPLAN (ed.). Mind and Language, Wolfson College Lectures 1974. Oxford (1975). Reprinted in CCP2, 21-36.

GBHA – ‘Good and Bad Human Action’ (1982). In HLAE, 195-206.

AIDE – ‘Action, Intention, and Double Effect’. Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 56 (1982), 12-25. Reprinted in HLAE, 207-226.

GW – ‘Glanville Williams’ The Sanctity of Life and the Criminal Law: A Review’. In HLAE, 243-248.

MME – ‘Murder and the Morality of Euthanasia’. In Euthanasia and Clinical Practice: Trends, Principles and Alternatives (1982). Reprinted in HLAE, 261-277.

BGF – ‘On Being in Good Faith’. In FHG, 101-112.

M – ‘Morality’. In C. MARNEAU (ed.). Pro Ecclesia et Pontifice (1982). Reprinted in FHG, 113-116.

S – ‘Sin: the McGivney Lectures’ (1989). In FHG, 117-156.

Other works

AUCOUTURIER, Valérie (2012). Elizabeth Anscombe: l’esprit en pratique. Paris: CNRS.

AUSTIN, John (1961a). ‘A Plea for Excuses’. In: Philosophical Papers. Oxford: Clarendon.

AUSTIN, John (1961b). ‘Three Ways of Spilling Ink’. In: Philosophical Papers. Oxford: Clarendon.

BROADIE, Sarah (1991). Ethics with Aristotle. Oxford: Oxford University Press.

CAVELL, Stanley (1969). ‘Must We Mean What We Say?’. In: Must We Mean What We Say? Oxford: Oxford University Press.

FOOT, Philippa (1967). ‘The Problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect’. Oxford Review, 5, 5-15. Reprinted in Philippa Foot, 1978, Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Berkeley, University of California Press, 19-32.

FOOT, Philippa (1985). ‘Morality, Action, and Outcome’. In: T. HONDERICH (ed). Morality and Objectivity: A Tribute to J. L. Mackie. London: Routledge and Kegan Paul, 23-38. Reprinted in Philippa Foot, 2002, Moral Dilemmas and other Topics in Moral Philosophy, Oxford, Oxford University Press.

HYMAN, John (2015). Action, Knowledge, and Will. Oxford: Oxford University Press.

MCDOWELL, John (2011a). ‘Pragmatism and Intention-in-Action’. In: R. M. CALCATERRA. New Perspectives on Pragmatism and Analytic Philosophy. Brill, 119-128.

MCDOWELL, John (2011b). ‘Some Remarks on Intention-in-Action’. The Amherst Lecture in Philosophy.

MICHON, Cyrille (2016). ‘Anscombe et la doctrine du double effet’. Klesis, 35, 143-163.

RÖDL, Sebastian (2011). ‘Two Forms of Practical Knowledge and their Unity’. In: A. FORD, J. HORNSBY and F. STOUTLAND (eds.). Essays on Anscombe’s Intention. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 211-241.

RYLE, Gilbert (1949). The Concept of Mind. London: Hutchinson.

SCHWENKLER, John (2019). Anscombe’s Intention: A Guide. Oxford: Oxford University Press.

TEICHMANN, Roger (2014). ‘The Voluntary and the Involuntary: Themes from Anscombe’. American Catholic Philosophical Quarterly, 88 (3), 465-486.

THOMPSON, Michael (2008). Life and Action: Elementary Structures of Practice and Practical Thought. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

VOGLER, Candace (2002). Reasonably Vicious. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

VOGLER, Candace (2016). ‘Nothing Added: Intention §19 and §20’. American Catholic Philosophical Quarterly, 90 (2), 229-247.

WISEMAN, Rachael (2016a). Routledge Philosophy Guidebook to Anscombe’s Intention. London: Routledge.

WISEMAN, Rachael (2016b). ‘The Intended and the Unintended Consequences of Intention’, American Catholic Philosophical Quarterly, 90 (2), 207-227.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Jean-Philippe Narboux
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons