Anscombe i la unitat d’«Intention»

Noam Melamed

Resum

La convicció que la «intenció» no canvia de significat en diversos contextos, sinó que ha de representar un concepte únic i distintiu, emmarca l’argument de G.E.M. Anscombe a Intention; tanmateix, l’explicació d’aquest concepte i l’esquema de la seva unitat general gairebé no es reconeixen en el seu llibre. Una de les raons és que Intention parteix d’una triple presentació del concepte en el nostre llenguatge natural i desenvolupa aquests aspectes de forma fragmentària. Una altra és l’obscuritat de la noció de coneixement pràctic que introdueix, precisament per aclarir allò que faria que el tema fos perspicu en conjunt. Aquest article repara l’obscuritat tornant a capturar primer els trets de la lògica filosòfica d’Anscombe i utilitzant-los per explicar la triple divisió i la seva coconstitució en un context més ampli de conducta racional. Un cop fet això, la recerca de l’epistemologia de l’acció deriva cap a l’enfocament de la lògica d’Anscombe, on es fa més clar que aquest context més ampli mostra una forma diferent de pensar.

Paraules clau

acció; racionalitat; afirmació i expressió de la intenció; raonament pràctic; autoconsciència pràctica

Text complet:

PDF (English)

Referències

ANSCOMBE, G. E. M. ([1957] 1963). Intention (2nd ed.). Cambridge, MA; London, England: Harvard University Press, 2000.

ANSCOMBE, G. E. M. ([1959] 1971). An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus (4th ed.). South Bend, Indiana: St. Augustine’s Press, 2001.

ANSCOMBE, G. E. M. (1961). “War and Murder’” In: The Collected Philosophical Papers of G. E. M. Anscombe Volume III: Ethics, Religion and Politics. Oxford: Basil Blackwell, 1981, 51-61.

ANSCOMBE, G. E. M. (1965). “Thought and Action in Aristotle: What is ‘Practical Truth?’”. In: The Collected Philosophical Papers of G. E. M. Anscombe Volume I: From Parmenides to Wittgenstein. Oxford: Basil Blackwell, 1981, 66-77.

ANSCOMBE, G. E. M. (1970?). “Belief and Thought”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Logic, Truth and Meaning: Writings by G. E. M. Anscombe. Exeter, UK: Imprint Academic, 2015, 149-181.

ANSCOMBE, G. E. M. (1974). “Practical Inference”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G. E. M. Anscombe. Exeter: Imprint Academic, 2005, 102-140.

ANSCOMBE, G. E. M. (1979). “Under a Description”. In: The Collected Philosophical Papers of G. E. M. Anscombe Volume II: Metaphysics and the Philosophy of Mind. Oxford: Basil Blackwell, 1981, 208-219.

ANSCOMBE, G. E. M. (1982). “Action, Intention, and ‘Double Effect’”. In: GEACH, Mary and GORMALLY, Luke (eds.). Human Life, Action and Ethics: Essays by G. E. M. Anscombe. Exeter, UK: Imprint Academic, 2005, 207-226.

ARISTOTLE (2014). Nicomachean Ethics (C. D. C. Reeve, trans.). Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company, Inc.

ARISTOTLE (2016). Metaphysics (C. D. C. Reeve, trans.). Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company Inc.

FORD, Anton (2011). “Action and Generality”. In: FORD, Anton; HORNSBY, Jennifer and STOUTLAND, Federick (eds.). Essays on Anscombe’s Intention. Cambridge, Mass.; London, UK: Harvard University Press, 76-104.

FREGE, Gottlob (1917-1918). “Thought”. In: BEANEY, Michael (ed.). The Frege Reader. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1997, 325-345.

GEACH, Peter T. (1956). “Good and Evil”. Analysis, 17 (2), 33-42.

GEACH, Peter T. (1960). “Ascriptivism”. In: Logic Matters. Oxford: Basil Blackwell, 1972, 250-254.

GEACH, Peter T. (1961). “Frege”. In: Three Philosophers. Ithaca, New York: Cornell University Press, 127-162.

GEACH, Peter T. (1963). “Assertion”. In: Logic Matters. Oxford: Basil Blackwell, 1972, 254-267.

GEACH, Peter T. (1979). “Kinds of Statement”. In: DIAMOND, Cora and TEICHMAN, Jenny (eds.). Intention and Intentionality: Essays in Honour of G. E. M. Anscombe. Ithaca, NY: Cornell University Press, 221-235.

GEACH, Peter T. (1991). “A Philosophical Autobiography”. In: LEWIS, Harry (ed.). Peter Geach: Philosophical Encounters. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1-25.

HOBBES, Thomas (1651). Leviathan. New York: Oxford University Press, 1998.

MORAN, Richard and STONE, Martin J. (2011). “Anscombe on Expression of Intention: An Exegesis”. In: FORD, Anton; HORNSBY, Jennifer and STOUTLAND, Frederick (eds.). Essays on Anscombe’s Intention. Cambridge, MA; London, England: Harvard University Press, 33-75.

MÜLLER, Anselm (1979). “How Theoretical is Practical Reason?”. In: DIAMOND, Cora and TEICHMAN, Jenny (eds.). Intention and Intentionality: Essays in Honour of G. E. M. Anscombe. Ithaca, NY: Cornell University Press, 91-108.

PLATO (1997). Laws. In: COOPER, J. M. and HUTCHINSON, D. S. (eds.). Complete Works. Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company, 1318-1616.

SENECA, L. A. (2010). On Anger. In: Anger, Mercy, Revenge (Robert A. Kaster and Martha C. Nussbaum, trans.). Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, 3-129.

VON WRIGHT, Georg Henrik (1963). “Practical Inference”. In: Practical Reason: Philosophical Papers of Georg Henrik von Wright, Vol. I. Oxford: Basil Blackwell, 1983, 1-17.

VON WRIGHT, Georg Henrik (1972). “On So-Called Practical Inference”. In: Practical Reason: Philosophical Papers of Georg Henrik von Wright, Volume I. Oxford: Basil Blackwell, 1983, 18-34.

WITTGENSTEIN, L. (c. 1937-1938). “Appendix III”. In: Remarks on the Foundations of Mathematics (rev. ed.). Cambridge, Mass.; London, England: MIT Press, 1978, 116-117.

WITTGENSTEIN, L. (1963). Tractatus Logico-Philosophicus (2nd ed) (D. F. Pears and B. F. McGuinness, trans.). London, England: Routledge & Kegan Paul Ltd.

WITTGENSTEIN, L. (1961). Notebooks 1914-1916. von Wright, Georg Henrik and Anscombe, G. E. M. (eds.) (G. E. M. Anscombe, trans.). Oxford: Basil Blackwell.

WITTGENSTEIN, L. (2009). Philosophical Investigations (rev. 4th ed.). Hacker, P. M. S. And Joachim Schulte, Joachim (eds.) (G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joachim Schulte, trans.). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Noam Melamed
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons