El primer projecte filosòfic de Herbert Marcuse

Autors/ores

Resum

En aquest article es fa una presentació general del primer projecte filosòfic de Herbert Marcuse, plasmat en els seus textos publicats de 1928 a 1933. En aquests textos Marcuse va tractar de posar en diàleg idees procedents de Heidegger i de Marx per articular una fenomenologia dialèctica de l’existència històrica. Aquest intent, de gran originalitat i ambició filosòfiques, es va veure recorregut per tensions procedents del peculiar estatut atorgat a l’ontologia de la historicitat en un marc de pensament que mantenia forts vincles amb Marx. En el primer projecte filosòfic de Marcuse es poden posar de manifest ja d’aquesta manera tensions teòriques que aclareixen la deriva posterior d’aquest pensador com a membre de l’anomenada Escola de Frankfurt.

Paraules clau

Marcuse, fenomenologia, dialèctica, teoria crítica

Referències

ABROMEIT, John (2004). «Herbert Marcuse’s Critical Encounter with Martin Heidegger 1927-1933». En: ABROMEIT, John y COBB, Mark (eds.). Herbert Marcuse: A Critical Reader. Nueva York y Londres: Routledge, 131-151.

BENHABIB, Seyla (1987). «Translator’s Introduction». En: MARCUSE, Herbert. Hegel’s Ontology and the Theory of Historicity. Cambridge: The MIT Press, IX-LX.

HEIDEGGER, Martin (1998). Ser y tiempo. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

JANSEN, Peter-Erwin (1990). «Marcuses Habilitationsverfahren – eine Odysee». En: JANSEN, Peter-Erwin (ed.). Befreiung denken – Ein politischer Imperativ. Offenbach: Verlag 2000, 141-150.

KĀTZ, Barry (1982). Herbert Marcuse and the Art of Liberation. Londres: Verso.

KELLNER, Douglas (1984). Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism. Berkeley: University of California Press.

LARA, Francisco de (2014). «¿Ciencia originaria o ciencia del origen?: Una discusión de la filosofía de Heidegger en sus cursos de 1919 a 1921». Revista de Humanidades, 30, 55-75.

LUKÁCS, Georg (1985). Historia y consciencia de clase. Barcelona: Orbis, 2 vols.

MARCUSE, Herbert (1928). «Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico». En: ROMERO, José Manuel (ed.) (2010). H. Marcuse y los orígenes de la teoría crítica. Madrid: Plaza y Valdés, 81-129.

MARCUSE, Herbert (1929a). «Sobre filosofía concreta». En: ROMERO, José Manuel (ed.) (2010). H. Marcuse y los orígenes de la teoría crítica. Madrid: Plaza y Valdés, 131-158.

MARCUSE, Herbert (1929b). «Sobre la problemática de la verdad del método sociológico: Ideología y utopía de Karl Mannheim». En: MARCUSE, Herbert (2011). Entre hermenéutica y teoría crítica. Barcelona: Herder, 37-54.

MARCUSE, Herbert (1930a). «¿Un marxismo trascendental?». En: MARCUSE, Herbert (2011). Entre hermenéutica y teoría crítica. Barcelona: Herder, 55-83.

MARCUSE, Herbert (1930b). «Sobre el problema de la dialéctica I». En: MARCUSE, Herbert (2011). Entre hermenéutica y teoría crítica. Barcelona: Herder, 85-105.

MARCUSE, Herbert (1931a). «Sobre el problema de la dialéctica II». En: MARCUSE, Herbert (2011). Entre hermenéutica y teoría crítica. Barcelona: Herder, 107-132.

MARCUSE, Herbert (1931b). «Sobre el problema de la realidad histórica». En: MARCUSE, Herbert (2011). Entre hermenéutica y teoría crítica. Barcelona: Herder, 133-154.

MARCUSE, Herbert (1931c). «Sobre la crítica de la sociología». En: MARCUSE, Herbert (2011). Entre hermenéutica y teoría crítica. Barcelona: Herder, 155-171.

MARCUSE, Herbert (1931d). «Para una confrontación con Sociología como ciencia de la realidad de Hans Freyer». En: MARCUSE, Herbert (2011). Entre hermenéutica y teoría crítica. Barcelona: Herder, 173-198.

MARCUSE, Herbert (1932). «Nuevas fuentes para la fundamentación del materialismo histórico». En: MARCUSE, Herbert (2016). Sobre Marx y Heidegger. Madrid: Biblioteca Nueva, 65-122.

MARCUSE, Herbert (1933a). «Sobre los fundamentos filosóficos del concepto científico-económico de trabajo». En: MARCUSE, Herbert (2016). Sobre Marx y Heidegger. Madrid: Biblioteca Nueva, 123-172.

MARCUSE, Herbert (1933b). «Filosofía del fracaso: La obra de Karl Jaspers». En: MARCUSE, Herbert (2016). Sobre Marx y Heidegger. Madrid: Biblioteca Nueva, 173-184.

MARCUSE, Herbert (1933c). «La filosofía alemana entre 1871 y 1933». En: MARCUSE, Herbert (2016). Sobre Marx y Heidegger. Madrid: Biblioteca Nueva, 185-203.

MARCUSE, Herbert (1970). Ontología de Hegel y teoría de la historicidad. Barcelona: Martínez Roca.

MARCUSE, Herbert (1978). Schriften. Frankfurt del Main: Suhrkamp, vol. 1.

MARX, Karl (1977). Líneas fundamentales de la crítica de la economía política (Grundrisse). Barcelona: Grijalbo.

MARX, Karl (1979). Miseria de la filosofía. Madrid: Aguilar.

MCCARTHY, Thomas (1992). «Heidegger y la teoría crítica: El primer encuentro». En: Ideales e ilusiones. Madrid: Tecnos, 92-106.

PICCONE, Paul y DELFINI, Alexander (1970). «Herbert Marcuse’s Heideggerian Marxism». Telos, 6, 36-46.

ROMERO, José Manuel (2016). «La Kehre (o viraje) en la trayectoria filosófica de H. Marcuse». En: MARCUSE, Herbert (2016). Sobre Marx y Heidegger. Madrid: Biblioteca Nueva, 13-45.

Biografia de l'autor/a

José Manuel Romero Cuevas, Universitat d’Alcalá

José Manuel Romero Cuevas és professor titular de Filosofia del Departament d’Història i Filosofia de la Universitat d’Alcalá. Es va doctorar a la Universitat de Granada amb una recerca sobre la teoria del coneixement de Friedrich Nietzsche (publicada com El caos y las formas, Granada, 2001). A continuació, s’ha ocupat fonamentalment de pensadors alemanys contemporanis, de Walter Benjamin a Axel Honneth. És membre de la Societat d’Estudis de Teoria Crítica (SETC) i forma part del consell de redacció de la revista Constelaciones. És traductor i editor dels articles publicats per Herbert Marcuse entre 1928 i 1933. Entre els seus llibres destaquen Hacia una hermenéutica dialéctica (Madrid, 2005) i El lugar de la crítica (Madrid, 2016). És editor del volum Immanente Kritik heute (Bielefeld, 2014).

Publicades

07-03-2019

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.