«Sicut oleum super aquam». Sobre la relació entre fe i raó en Ramon Llull

Alexander Fidora

Resum

La peculiar relació entre fe i raó que es troba en l’origen del pensament de Ramon Llull és, sens dubte, un dels aspectes més controvertits de la seva proposta filosòfico- teològica. Si, d’una banda, és cert que el seu afany de demostrar amb «raons necessàries» els misteris de la fe li va valer dures crítiques a la seva obra —sospitosa des de ben aviat d’heterodòxia—, d’altra banda, tampoc no van faltar defensors de l’ortodòxia del seu projecte intel·lectual. Aquest article explora la concepció de la relació entre fe i raó en Llull a partir d’una imatge molt recurrent en els seus escrits, la de l’oli que sura damunt l’aigua. Partint de l’origen agustinià d’aquesta imatge, se n’analitza el desenvolupament doctrinal en Llull, així com la seva posterior recepció per part de Nicolau de Cusa.

Paraules clau

Agustí; Ramon Llull; Nicolau de Cusa; natural i sobrenatural; coneixement

Text complet:

PDF (Español)

Referències

AGUSTÍN (1951). Cartas. Ed. y trad. Lope Cilleruelo. (BAC – Obras de San Agustín VIII). Madrid: La Editorial Católica.

— (1965a). Enarraciones sobre los Salmos (1.o). Ed. y trad. Balbino Martín Pérez. (BAC – Obras de San Agustín XX). Madrid: La Editorial Católica.

— (1965b). Enarraciones sobre los Salmos (2.o). Ed. y trad. Balbino Martín Pérez. (BAC – Obras de San Agustín XX). Madrid: La Editorial Católica.

— (1968). Las confesiones. Ed. y trad. Ángel Custodio Vega. (BAC – Obras de San Agustín II). Quinta edición. Madrid: La Editorial Católica.

ARTUS, Walter W. (1995). «Faith and Reason in Aquinas and Llull». Studia Lulliana, 35, 51-74.

BARENSTEIN, Julián (2014). «Fe y razón según Ramón Llull: El Liber de convenientia fidei et intellectus in obiecto (1314) [sic]». Circe de Clásicos y Modernos, 18(2), 126-145.

CARRERAS I ARTAU, Tomàs y Joaquim (1939-1943). Historia de la filosofía española: Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV. 2 vols. Madrid: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Históricas.

COLOMER, Eusebi (1961). Nikolaus von Kues und Raimund Llull: Aus Handschriften der Kueser Bibliothek. Berlín: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111630885

— (1997). El pensament als Països Catalans durant l’Edat Mitjana i el Renaixement. Barcelona: IEC / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

COFRESI, Lina L. (1980). «Reason and Revelation: The Coincidence of Opposites in Ramon Llull’s Thought». Estudios Lulianos, 24, 211-214.

DOUCET, Dominique (2004). «“Pondus meum amor meus”, Confessions 13,9,10. Enjeux et enracinement philosophique». Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 105, 147-168.

DUPONT-FAUVILLE, Denis (2006). «Boèce et le “pondus amoris” augustinien». Vigiliae Christianae, 60 (3), 316-331. https://doi.org/10.1163/157007206778149547

FLASCH, Kurt (1994). Augustin: Einführung in sein Denken. Segunda edición. Stuttgart: Reclam.

GARCÍAS PALOU, Sebastián (1957). «San Anselmo de Canterbury y el beato Ramon Llull». Estudios Lulianos, 1, 63-89.

GAYÀ, Jordi (2016). «Bases filosóficas de la demostración luliana de la Trinidad». Anuario Filosófica, 49 (1), 121-137.

GRACIA, Jorge J.E. (1973). «The Structural Elements of Necessary Reason in Anselm and Llull». Diálogos, 9, 105-129.

— (1975). «La doctrina luliana de las razones necesarias en el contexto de algunas de sus doctrinas epistemológicas y psicológicas». Estudios Lulianos, 19, 25-40.

JOHNSTON, Mark D. (1987). The Spiritual Logic of Ramon Llull. Oxford: Clarendon Press.

HÖSLE, Vittorio (1985). «Einführung». En: LLULL, Ramon. Logica nova. Ed. Charles Lohr. Hamburgo: Meiner, IX-XXXII.

KENNEY, Peter (2014). «Faith and Reason». En: MECONI, David Vincent y STUMP, Eleonore (eds.). The Cambridge Companion to Augustine. 2.ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 275-291. https://doi.org/10.1017/CCO9781139178044.022

LLINÀS, Carles (2002). «Metàfores emprades per Llull per tal d’explicar la seva teoria del coneixement de Déu». Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, 11, 15-30.

LLULL, Ramon (1729). Liber de convenientia fidei et intellectus in obiecto. Ed. Franz Philipp Wolff. (MOG IV). Maguncia: Häffner. Reimpresión Fráncfort del M.: Minerva, 1965, 571-575.

— (1906). Libre de contemplació en Déu – Tom I. Ed. Antoni M. Alcover y Mateu Obrador i Bennàssar. (ORL II). Palma: Comissió Editora Lul·liana.

— (1928). Proverbis de Ramon. Mil Proverbis. Proverbis d’Ensenyament. Ed. Salvador Galmés. (ORL XIV). Palma: Diputació Provincial de Balears / Institut d’Estudis Catalans.

— (1930). Llibre de demostracions. Ed. Salvador Galmés. (ORL XV). Palma: Diputació Provincial de Balears / Institut d’Estudis Catalans.

— (1961-1963). Liber de praedicatione. Ed. Abraham Soria Flores. (ROL III-IV). 2 vols. Palma: Maioricensis Schola Lullistica.

— (1975). Liber lamentationis philosophiae. Ed. Hermogenes Harada. (ROL VII). Turnhout: Brepols, 75-126.

— (1981). Liber de ascensu et descensu intellectus. Ed. Alois Madre. (ROL IX). Turnhout: Brepols, 1-199.

— (1985). Ars compendiosa Dei. Ed. Manuel Bauzà. (ROL XIII). Turnhout: Brepols.

— (1986). Ars generalis ultima. Ed. Alois Madre. (ROL XIV). Turnhout: Brepols.

— (1996). Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra Anticrist. Ed. Antoni Joan Pons i Pons y Gret Schib Torra. (NEORL III). Palma: Patronat Ramon Llull.

— (2008). El fantàstic: La ciutat del món. Ed. y trad. cat. Lola Badia. (TOLRL II). Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum.

— (2011). Disputa entre la fe i l’enteniment. Ed. y trad. cat. Josep Batalla y Alexander Fidora. (TOLRL III). Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum.

MARION, Jean-Luc (2011). «Resting, Moving, Loving: The Access to the Self According to Saint Augustine». The Journal of Religion, 91 (1), 24-42. https://doi.org/10.1086/656605

MAYER, Annemarie C. (2008). Drei Religionen – ein Gott? Ramon Llulls interreligiöse Diskussion der Eigenschaften Gottes. Friburg en Br.: Herder, 118-141.

MENDÍA, Benito (1946). «Posición adoptada por Raimundo Lulio en el problema de las relaciones entre fe y razón». Verdad y Vida, 4, 29-62 y 221-258.

— (1950). «En torno a las razones necesarias de la apologética luliana». Verdad y Vida, 8, 5-39, 257-297 y 385-422.

— (1954). «El bienaventurado maestro Ramón Lull vindicado de la nota de racionalismo». Studia Monographica et Recenciones, 11, 135-152.

NICOLÁS DE CUSA (1970). Sermo IV. En: NICOLÁS DE CUSA. Sermones I (1430-1441), fasciculus I. (Nicolai de Cusa Opera omnia XVI/1). Ed. Rudolf Haubst. Hamburgo: Meiner, 57-72.

— (2005). Sermo CXCIII. En: NICOLÁS DE CUSA. Sermones III (1452-1455), fasciculus V. (Nicolai de Cusa Opera omnia XVIII). Ed. Silvia Donati e Isabelle Mandrella. Hamburgo: Meiner, 389-398.

O’BRIEN, Denis (1981). «“Pondus meum amor meus”, Saint Augustin et Jamblique». Revue d’Histoire des Religions, 198 (4), 423-428. https://doi.org/10.3406/rhr.1981.4831

RAHNER, Karl (1960). «Natur und Gnade». En: RAHNER, Karl. Schriften zur Theologie IV. Einsiedeln: Benziger, 209-236.

ROTH, Ulli (2000). Suchende Vernunft: Der Glaubensbegriff des Nicolaus Cusanus. (BPhThMA 55). Münster en W.: Aschendorff.

RUBIO, Josep Enric (1993). «Les raons necessàries segons l’Art demostrativa». Studia Lulliana, 33, 3-14.

— (1994). «Las relaciones entre fe y razón en Ramon Llull según el capítulo 154 del Llibre de contemplació: estudio de contenidos y de estilo». Antonianum, 69, 231-260.

RUSCONI, Cecilia (2015). «Algunos datos sobre la recepción luliana en Nicolás de Cusa (1401-1464)». Mediaevalia Americana: Revista de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, 2(1), 89-107.

SOLÀ SIMON, Teresa (2003). «“Nisi credideritis non intelligetis”. Lectura d’Is VII, 9 per Ramon Llull». Arxiu de Textos Catalans Antics, 22, 579-596.

STÖHR, Johannes (1976). «Las rationes necessariae de Ramón Llull a la luz de sus últimas obras». Estudios Lulianos, 20, 5-52.

TORCHIA, Joseph (1990). «“Pondus meum amor meus”: The Weight-Metaphor in Saint Augustine’s Early Philosophy». Augustinian Studies, 21, 163-176. https://doi.org/10.5840/augstudies1990219

TRIAS MERCANT, Sebastià (1979). «Consideraciones en torno al problema de la fe y la razón en la obra literaria de Ramon Llull». Estudios Lulianos, 23, 45-68.

TRÜTSCH, Josef (1957). «Glaube und Erkenntnis». En: FEINER, Johannes; TRÜTSCH, Josef y BÖCKLE, Franz (eds.). Fragen der Theologie heute. Einsiedeln: Benziger, 46-68.

XIBERTA, Bartomeu (1974). «La doctrina del Doctor Iluminado R. Lull sobre la demostrabilidad de los dogmas, juzgada a la luz de la historia de la teología». Estudios Lulianos, 18, 152-179.

ZIEBART, K. Meredith (2014). Nicolaus Cusanus on Faith and the Intellect: A Case Study in 15th-Century Fides-Ratio Controversy. Leiden: Brill.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Alexander Fidora Riera
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons