Alguns aspectes no cartesians del racionalisme de Spinoza i de Leibniz. Sobre la naturalesa dels cossos

Autors/ores

  • Bernardino Orio de Miguel Sociedad Española Leibniz / Red Iberoamericana Leibniz

Resum

Després de recordar en la primera part alguns vestigis de l’herència neoplatònica i cabalística de la tradició animista en les obres de Spinoza i del jove Leibniz, analitzo en la segona part aspectes del conatus, que són comuns a ambdós filòsofs: mens idea corporis i mens harmonia conatuum respectivament. Finalment, en una tercera part, descric la «transvaloració» que del conatus de Hobbes i de Spinoza, així com de les regulae motus de Huygens, va tractar de fer Leibniz: d’una banda, de la resistència o inertia naturalis dels cossos a la vis insita rebus: i. e. potentia absoluta corporum; i de l’altra, de la relativitat del moviment dels experiments mecànics a la universalitat del principi de l’equipol·lència de la causa plena i de l’efecte enter, l’últim fonament del qual és el principi d’individuació: la universalitat de totes les lleis mecàniques i la singularitat de cada succés de l’univers.

Paraules clau

animisme, harmonia, causa/efecte, conatus, cos/ment, individuació, inèrcia, mecanisme, resistència

Referències

AA. DD. (eds.) (1923-). Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe. Darmstadt, Leipzig y Berlín: Preussischen (Deutschen) Akademien der Wissenschaften zu Berlin.

BOUVERESSE, Renée (1992). Spinoza et Leibniz. L’idéed’animisme universel. París: Vrin.

COUTURAT, Louis (ed.) (1903). G. W. Leibniz. Opuscules et fragments inédits, París: Alcan.

FICHANT, Michel (1994). La réforme de la dynamique: «De corporum concursu» (1678) et autres textes inédits. París: Vrin.

GALILEI, Galileo (1979). Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Madrid: Editora Nacional.

GEBHARDT, Carl (ed.) (1925). Spinoza Opera. Heidelberg: Carl Winters Universität.

GERHARDT, Carl Immanuel (ed.) (1875-1890). Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, Berlín: Weidmann.

HESS, Heinz-Jürgen (1978). «Die unveröffentlichten naturwissenschaftlichen und technischen Arbeiten von G. W. Leibniz aus der Zeit seines Parisaufenthaltes». En: Leibniz à Paris, t. I: Les sciences. Studia Leibnitiana Suppl., vol. XVII.

HOBBES, Thomas (2010). De corpore. Valencia: Pre-Textos.

HUYGENS, Christiaan (1669). «Règles du mouvement dans la rencontre des corps». Le Journal des Sçavans (18 de marzo), 22-24.

— (1888-1950). Oeuvres complètes. La Haya: Martinus Nijhoff.

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm (1991). Phoranomus, seu de potentia et legibus naturae, II. Ed. A. Robinet. Physis, XXVIII, 3, 798-849.

ORIO DE MIGUEL, Bernardino (2007). «Resonancias kabbalísticas del tercer género del conocimiento». En: E.Fernández y M. L. de la Cámara (eds.). El gobierno de los afectos en Baruj Spinoza. Madrid: Trotta.

PLOTIN (1924-1938). Ennéades. Texte établi et traduit par Emile Bréhier. París: Les Belles-Lettres.

ZAC, Sylvain (1963). L’idée de vie dans la philosophie de Spinoza. París: PUF.

Publicades

02-10-2017

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.