Com l’ètica de la compassió de Schopenhauer pot contribuir al debat ètic d’avui

Autors/ores

  • Ursula Wolf Universität Mannheim

Resum

La primera part d’aquest article resumeix la crítica de Schopenhauer a Kant i destaca l’argument schopenhauerià que l’acció moral només és comprensible si és causada per una motivació empírica. D’acord amb Schopenhauer, aquesta motivació és la compassió adreçada al benestar o dany d’altres individus, siguin humans o animals. La segona part de l’article presenta els aspectes principals de la seva aproximació basada en la compassió i subratlla alguns dels seus avantatges sobre l’utilitarisme. La tercera part assenyala els límits de la posició schopenhaueriana, derivats fonamentalment de la seva transició a una metafísica de la voluntat.

Paraules clau

compassió, sofriment, Kant, utilitarisme, motivació moral, drets morals, animals

Referències

BEAUCHAMP, Tom L. and CHILDRESS, James F. (2008). Principles of Biomedical Ethics. Oxford: Oxford University Press, 6.ed.

BEISEL, Marie-Christine (2012). Schopenhauer und die Spiegelneurone. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann.

BIRNBACHER, Dieter (2009). Schopenhauer. Stuttgart: Reclam.

CARTWRIGHT, David E. (2012). “Schopenhauer on the Value of Compassion”. In: Bart Vandenabeele (ed.). A Companion to Schopenhauer. Oxford: Blackwell, 249-265.

GUYER, Paul (1999). “Schopenhauer, Kant, and the Methods of Philosophy”. In: Christopher Janaway (ed.). The Cambrigde Companion to Schopenhauer. Cambridge: CUP, 93-137.

MALTER, Rudolf (1996). “Was ist heute an Schopenhauers Philosophie aktuell?”. In: Dieter Birnbacher (ed.). Schopenhauers Philosophie in der Gegenwart. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 9-17.

TUGENDHAT, Ernst (2006). “Das Problem einer autonomen Moral”. In: Scarano, Nico and Suárez, Mauricio (eds.). Ernst Tugendhats Ethik. Einwaende und Erwiderungen. Muenchen: Beck, 13-30.

WESCHE, Tilo (2005). “Leiden als Thema der Philosophie”. In: Lore Huehn (ed.). Die Ethik Arthur Schopenhauers im Ausgang vom Deutschen Idealismus. Freiburg: Ergon Verlag, 133-145.

WILLIAMS, Bernard (1985). Ethics and the limits of philosophy. London: Fontana Press.

Biografia de l'autor/a

Ursula Wolf, Universität Mannheim

Ursula Wolf, nascuda el 1951 a Karlsruhe (Alemanya), ha estat professora de filosofia a la Freie Univesitat Berlin ia la Universitat de Frankfurt. Des de 1998 és catedràtica de filosofia pràctica a la Universitat de Manheim. Les seves investigacions se centren en la filosofia antiga i en l'ètica moderna. Ha publicat recentment Ètica de la relació entre humans i animals (Madrid, Plaza i Valdés, 2014).

Publicades

01-10-2015

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.