Els drets de la infància i de l'adolescència La participació social de la infància i l'adolescència, per la seva incorporació a la ciutadania activa

Carlos Villagrasa Alcaide

Resum

Fem un alt i aturem-nos en el camí dels drets humans i escuchemoscon atenció als nens, les nenes i els adolescents. No n'hi ha prou amb sentir-los, sinó que debemoscontar amb ells i amb elles, amb la seva opinió i amb la seva participació en tot el que lesimporta, i que ens afecta a todos.Si atenem a les seves aportacions, contingudes al Gran Document que elaboraronen Veneçuela, o les que van formular en la Declaració de Lima, emesa en la clausuradel II Congrés Mundial de Drets de la Infància i l'Adolescència, el novembre de l'any2005, podrem comprovar el rigor i la transcendència de les seves reivindicaciones.El dinamisme d'un món en constant evolució només pot qualificar-se de progresosi es compta amb la participació social dels infants, les nenes i els adolescents, perquè suciudadanía activa ha, no només ser respectada, sinó també garantida, per complir amb laplena realització dels seus drets, universalment reconeguts i consensuats, mitjançant de laratificación, pràcticament unànime, de la Convenció dels drets de l'Niño.Partiendo de les premisses recollides en les declaracions que van formular els propiosniños, nenes i adolescents, en els dos congressos mundials sobre drets de la infantesa i laadolescencia celebrats en els anys 2003 i 2005, ens proposem analitzar i donar respuestasa les inquietuds ia les qüestions que es presenten actualment al voltant dels drets de la infància i l'adolescència, amb l'objectiu últim d'oferir les pautes per avançar cap a «un món apropiat per a la infantesa», i en les que puguem contribuir, entre tots, de unamanera compromesa, ja que aquest és el món desitjable per a tota la societat.

Paraules clau

infància, drets de la infància i de l'adolescència, participació social, polítiques públiques, exclusió, interès superior del menor.

Text complet:

PDF

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2008 Carlos Villagrasa Alcaide