Cap a un nou model explicatiu per a les ciències especials

Autors/ores

  • Emma Tobin Trinity College. Dublín

Resum

Els filòsofs postulen lleis putativas ceteris paribus per legitimar les explicacions en lasciencias especials. Aquest constructe es basa en el supòsit que el model explicatiu correcte en les ciències especials és un model de cobertura legal. Aquest article mostra que no existeix un model de cobertura legal ceteris paribus que sigui coherent. Defensaré que no cal arribar a la conclusió que no hi ha explicacions científicament legítimes en les ciències especials, sinó que cal un nou model explicatiu que les inclogui. Aquest article considera el model explicatiu de dos nivells de Salmon com a punt de partida per a la formulació d'aquest model.

Paraules clau

explicació, ciències especials, lleis, W. Salmon, lleis ceteris paribus, causalitat.

Publicades

07-07-2005

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.