De l’error a la il·lusió. Avatars kantians d’una noció

Autors/ores

  • Josep Olesti Vila Universitat de Girona

Resum

L’objecte d’aquest article és assenyalar l’existència en la filosofia kantiana de dues incerteses que assalten la raó especulativa, i que apareixen al compàs de la reflexió sobre la falsedat. La primera està vinculada al que Kant denomina «il·lusió transcendental», aquella dinàmica equívoca que està lligada inevitablement a l’exercici de la pròpia raó; la segona incertesa és relativa a la manera com es conjura la primera, i gira a l’entorn de l’anomenat «ús regulatiu de les idees».

Paraules clau

il·lusió transcendental, raó, reflexió.

Publicades

07-07-2004

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.