La reflexió en allò estètic i el seu significat ètic. Una crítica a la solució kantiana

Autors/ores

  • Christoph Menke Universidad de Potsdam

Resum

Aquest article posa en relació dues tesis kantianes respecte a l'estètica en aparent contraposició: l'afirmació de l'autonomia de l'estètic respecte a l'ètic i l'afirmació de la bellesa com a símbol de la moralitat. L'autor constata que aquesta aparent confrontació es resol gràcies al concepte de l'analogia proposada per Kant entre el bell i el bo, així com per la comprensió de l'orientació del gust estètic cap al bell i de l'actitud moral cap al bé com a disposicions resultants d'un procés de reflexió. Aquesta noció és atesa especialment en l'article segons les seves tres accepcions.

Paraules clau

reflexió, bellesa, bé, ètica, estètica.

Publicades

07-07-2004

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.