Ser i temps i el Dasein

Autors/ores

  • Friedrich-Wilhelm von Herrmann Universität Freiburg i. Br. Seminar für Philosophie

Resum

Aquest text ofereix una aproximació al concepte fonamental de ser-hi (Dasein), concepte que ajuda a aconseguir una comprensió de Ser i temps. Enfront de la interpretació habitual que redueix el concepte de ser-hi (Dasein) a l'àmbit de l'existència humana, es tratade mostrar que el aquí (Da) de l'ésser-hi (Dasein) no només indica l'obertura de l'existència humana i de les seves respectives estructures ontològiques, sinó que apunta sobretot cap a la pregunta pel sentit de l'ésser en general.

Paraules clau

Dasein, ser, obertura, existència, Ser i temps.

Publicades

07-01-2002

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.