Kierkegaard, l'escrivà estètic

Autors/ores

  • Joakim Garff Universitat de Copenhaguen Centre de Recerca Søren Kierkegaard

Resum

No disponible

Referències

Les obres de Kierkegaard se citen de l'edició Søren Kierkegaards Skrifter (Escrits de Kierkegaard), editats pel Centre de Recerca Søren Kierkegaard, Copenhaguen, 1997 s., o bé la tercera edició de les Samlede Voerker (Obres Completes), tot indicant el número de volum i de plana entre parèntesis al costat de la citació, p. ex.: SKS 1, 52 o bé SV3 18, 20. Pel que fa als Diaris i Papers, se cita de la segona edició, vols. I-XIII, Copenhaguen, 1978, tot fent referència al volum, al grup (A, B o C), al número de passatge i, en cas necessari, al número de plana entre parèntesis al costat de la citació, p. ex.: Pap. II A, 639.

Publicades

07-07-1998

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.