Construint el camí de la informació al cos humà per explicar la regulació de la temperatura corporal amb infants de primària.

Autors/ores

Resum

Es presenta una experiència feta amb infants de cicle mitjà de primària per investigar com el cos humà regula la temperatura corporal. La situació de pandèmia actual, amb la pràctica habitual de prendre la temperatura a les nenes i als nens abans d’entrar a l’escola és el context que inicia la investigació. A partir d’aquí, les nenes i els nens observen que la temperatura corporal es manté estable, encara que posem  el cos en ambients freds o calents, però també que el cos reacciona davant dels canvis de temperatura de l’exterior. Amb l’objectiu de poder explicar una d’aquestes reaccions, es construeix una maqueta per explicar com funciona el sentit del tacte, en concret, com  la informació circula des del medi fins al Sistema Nervios Central per tal d’elaborar una resposta. Finalment, a partir d’allò treballat amb el sentit del tacte, les nenes i els nens construeixen noves representacions per explicar una de les reaccions corporals per regular la temperartura, la producció de suor.

Paraules clau

Cos humà, sistema nerviós, regulació de la temperatura, funció de relació, ésser viu

Referències

Amat, A.; Martí, J.; Darné, I. (2018). Investiguem com funciona el cos humà. Barcelona: Publicacions Ajuntament de Barcelona.

Arcà, M. (2001). El cuerpo que se dá cuenta... Dins de Guía Praxis. Educación primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años) (310–332). Barcelona: Praxis

Grimalt-Alváro, C.; Couso Lagarón, D.; Tena Gallego, E. (2018). “El Robot de les emocions”, un projecte per estudiar la funció de relació a primària. Ciències, 36, 1-15.

Gutierrez, R. (2003). Posibilidades Constructivas de los alumnos de educación primaria: modelos mentales del sistema nervioso. Dins María Victor Valcarcel et al (Autores.). Perspectivas para las ciencias en la educación primaria (pp. 183-208). Madrid: Centro Publicaciones. Ministerio Educación y Ciencia.

Pujol Vilallonga, R. M., Márquez, C., & Bonil, J. (2006). El estudio del cuerpo humano en la etapa de primaria. Dins de Guía Praxis. Educación primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años) (468–486). Barcelona: Praxis

Sardà, A. & Márquez, C. (2008). El uso de maquetes en el proceso de enseñanza y aprendizaje del sistema nervioso. Alambique, 58, 67-76

Biografies de l'autor/a

Fàtima Dalmau Portulas, Escola Camins de Banyoles

Mestra d'educació primària a l'Escola Camins de Banyoles

Arnau Amat, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Professor del Departament de didàctica de les arts i de les ciències de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Publicades

01-02-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.