L’ús de les tècniques de reproducció assistida: una nova mirada sobre la reproducció i l’embaràs humà basada en el debat i l’argumentació.

Autors/ores

  • Jaume Vila Gatius
  • Alba Montalban Quesada Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

L’alfabetització científica promou apropar la ciència a tothom formant ciutadans amb capacitat de comprendre, decidir i actuar en temes científics. Per aconseguir-ho, una de les estratègies en l’àmbit pedagògic és vincular els coneixements científics a la vida quotidiana. En la següent recerca-acció, s’utilitzen les tècniques de reproducció assistida com a context social per teixir una seqüència didàctica sobre la reproducció humana. Aquesta proposta no només trenca amb formes més clàssiques d’ensenyar la reproducció, sinó que incorpora metodologies pròpies de la ciència com el treball cooperatiu, les controvèrsies socio-científiques, el debat i l’argumentació, tot  sumant diverses competències científiques i adaptant parcialment els continguts a la teledocència. Per tal de valorar la proposta educativa, es van analitzar els texts argumentatius de l’alumnat de primer de Batxillerat inclosos en l’activitat final de síntesi, tan en la forma –estructura– com en el fons –tipus d’arguments–. A més a més, s’investigà l’evolució dels arguments emprats des de l’activitat inicial d’exploració fins a la final. Els resultats mostren que l’alumnat és capaç de redactar texts argumentatius adequats, tan per l’estructura com per l’argumentació i incorporació de conceptes, destacant l’ús d’explicacions científiques per defensar la seva postura vers un dilema socio-científic sobre les tècniques de reproducció assistida.

Paraules clau

controvèrsies socio-científiques, text argumentatiu, seqüència didàctica, treball cooperatiu, teledocència

Referències

Acevedo-Díaz, J. A. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 1(1), 3-16.

Blanco-López, Á., Martínez-Peña, B., & Jiménez-Liso, R. (2018). ¿Puede la investigación iluminar el cambio educativo?. Ápice. Revista de Educación Científica, 21(2), 15-28.

Bravo, B., Puig, B., & Jiménez-Aleixandre, M. P. (2009). Competencias en el uso de pruebas en argumentación. Educación química, 20(2), 137-142.

Costa, M., Grau, R., Llobera, M., Llort, J. M., de Manuel, J., Molina, J., Montserrat, P., & Padrosa, T. (2016). Nou Biocontext 1. Biologia. (1 ed.) Barcelona: Teide.

Couso, D. (2017). Per a què estem a STEM? Un intent de definir l’alfabetització STEM per a tothom i amb valors. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (34), 22-30.

Domènech, A. (2014). L'ús de les controvèrsies soci-ocientífiques per promoure la competència científica a l'educació secundària: el cas de la medicalització i el TDA-H. Tesi Doctoral. [https://www.tdx.cat/handle/10803/283516#page=1].

Domènech-Casal, J. (2018). Comprender, Decidir y Actuar: una propuesta-marco de Competencia Científica para la Ciudadanía. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 15(1), 1105.

Domènech-Casal, J., & Lope, S. (2016). Les Jornades de controvèrsia sòcio-científica i recerca i innovació responsables: ciències per a qüestionar i canviar el món. Pensar, comprendre, decidir. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (30), 29-31.

Ezquerra, A., Mafokozi, J., Campillejo, A., Benéitez-Villamor, A., & Morcillo-Ortega, J. (2019). Tendencias de las investigaciones sobre la ciencia presente en la sociedad: una revisión sistemática. Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas, 37(3), 31-47.

Farró, L., Lope, S., Marbà, A., & Oliveras, B. (2016). Les controvèrsies sòcio-científiques com a contextos d'aprenentatge i comunicació a l'aula. Anàlisi de crítica de la informació i habilitats comunicatives. Ciències: re-vista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (30), 39-46.

Fernández, L. (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos. Butlletí LaRecerca, 6, 1-13.

MSF. (2018). Las consecuencias del aborto no seguro. Recuperat de: https://www.msf.es/las-consecuencias-del-aborto-no-seguro.

MSCBS. (2019). Se mantienen los tratamientos de Fecundación In Vitro y disminuyen los de Inseminación Artificial en 2017. Recuperat de: https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4691.

Sardà, A., i Sanmartí, N. (2000). Ensenyar a argumentar científicament: un repte de les classes de ciències. Enseñanza de las Ciencias, 18(3), 405-422.

Publicades

29-06-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.