Aplicació dels principis bàsics de les màquines simples als regadius i usos tradicionals

Autors/ores

  • Jose Fenollar Moncho

Resum

Les màquines simples i els mecanismes de transmissió del moviment van sorgir per resoldre els problemes que plantejaven les activitats quotidianes en temps molt antics, entre elles la caça, la pesca o el transport d'objectes pesants, com la roda amb l`utilització del carro, així com en el regadiu tradicional: la taona i la sènia. Els alumnes de batxillerat poden comprovar la utilitat d’aplicar els principis bàsics de les màquines simples de la matèria de tecnologia als regadius i usos tradicionals.

Paraules clau

carro, engranatges, màquines simples, sènia, taona.

Referències

Bunch, B. H., Hellemans, A. (2004) The history of science and technology: a browser's guide to the great discoveries, inventions, and the people who made them, from the dawn of time to today . Houghton Mifflin Harcourt, p.31.

Joseph J., Hoyos R.,Garravé J., Garófano F., Vila F. (2017). Tecnologia Industrial. 1r batxillerat. Editorial McGraw Hill education.

Publicades

29-06-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.